Piirin erillismääräykset

Tässä kilpailutoiminnan erillismääräykset. Määräykset koskevat ensisijaisesti piirisarjoja ja Helsingin piirin kanssa pelattavia yhteisiä sarjoja.

 1. Pelaajan joukkue ja luettelointi 
  Mikäli seuralla on samassa aikuisten tai nuorten Tulevaisuus- tai KaveriMaailman ikäluokassa kaksi tai useampia joukkueita, on joukkueiden pelaajaluettelot lähetettävä piiriin >> ennen ensimmäistä piirisarjan peliä. Luettelosta tulee käydä ilmi pelaajien nimi ja henkilötunnus (tai Sportti-Id). 
  - joukkueeseen tulee kuulua vähintään kentällinen pelaajia,
  - luetteloita voi täydentää kauden aikana,
  - pelaaja luetteloituu kauden aikana siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa ensimmäisen virallisen pelinsä, mikäli häntä ei ole luetteloitu em. ohjeen mukaisesti,
  - sarjoissa, joissa on edestakaiset vaihdot, kaikkien kokoonpanoluetteloon merkittyjen pelaajien katsotaan pelanneen ottelussa.
  LeikkiMaailmassa pelaaja voi ilman edustusoikeuden tai luetteloinnin muutosta pelata omassa seurassaan useammassa saman ikäluokan joukkueessa;
  - Pelitällisarjoissa enintään kahdessa eri joukkueessa viikon aikana,
  - Karuselleissa enintään yhtä monessa ottelussa kuin hänellä olisi otteluohjelman mukaisesti mahdollisuus yhden joukkueen mukana yhden päivän aikana.
   
 2. Pelipassi
  Jokaisella viralliseen kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa kyseessä olevaan kilpailuun oikeuttava pelipassi (ja vakuutusturva). Ilman pelipassia (ja/tai vakuutusturvaa) oleva pelaaja katsotaan pelioikeudettomaksi pelaajaksi. Pelaajan tai joukkueen edustajan on pyydettäessä esitettävä pelipassi tai selvitys sen olemassaolosta kilpailun järjestäjälle tai hänen edustajalleen.
  Lue lisää SPL:n sivuilta >>
   
 3. Poikkeusluvat
  Piirillä on oikeus anomuksesta myöntää yksittäisen pelaajan edun perusteella nuorten sarjoissa kaksoisedustus- ja yli-ikäisyyslupia sekä naisten KKI- sarjoissa ali-ikäisyyslupia.
   
 4. Ottelupöytäkirja
  Virallista sähköistä ottelupöytäkirjaa on käytettävä kaikissa Uudenmaan piirin hallinnoimien aikuisten, KKI-, Tulevaisuus- ja KaveriMaailman sarjoissa. Mikäli joukkue laiminlyö sähköisen pöytäkirjan täytön, huomautetaan joukkuetta asiasta kerran ja tapauksen toistuessa seuraa siitä aina 50€ sakko.
  Joukkueiden tulee huolehtia, että joukkueiden pelaajalistat ovat ajan tasalla. Joukkue voi käyttää otteluissaan vain niitä, pelaajia jotka löytyvät joukkueen pelaajalistalta.
  Vierasjoukkueen tulee päivittää pelaajat pöytäkirjaan peliä edeltävänä päivänä ja molemmat joukkuee tulostavat ottelupäivänä ennen peliä kaksi kappaletta pöytäkirjoja peliin mukaan (käytetään viimeisintä päivitystä), jotka allekirjoitetaan ja toinen jää erotuomarille ja toinen kotijoukkueelle. Tarkistettava pelin jälkeen yhdessä tuomarin kanssa.
  Erotuomarin pitää hyväksyä pöytäkirja 24 tuntia pelin päättymisestä.
  SPL:n Uudenmaan piirin pöytäkirjojen pelaajaluettelot täytetään TASO-järjestelmässä >>
  Sähköisen ottelupöytäkirjan käyttöohje>>
   
 5. Tekninen alue
  Miesten Kolmosessa tulee tekninen alue merkitä selvästi vaihtopelaajasuojan/-penkin ympärille. A- ja B-poikien sarjoissa sekä naisten Kolmosessa suositellaan teknisen alueen merkintää. Lisäksi Kolmosen ottelut pelataan kolmen pallon systeemillä.
   
 6. Ottelusiirrot 
  Otteluita ei saa siirtää ilman piirin lupaa. Lupa on anottava viimeistään 10 päivää ennen alkuperäistä tai uutta ottelupäivää,
  - ottelusiirtoon on aina saatava vastajoukkueen hyväksyntä,
  - joukkueiden tulee perua/varmistaa kenttävaraus ja ottelun erotuomari,
  - siirretystä ottelusta peritään siirtomaksu, jonka suuruus on kilpasarjoissa (miehet Kolmonen, Nelonen ja Vitonen, naiset Kolmonen ja nuorten EL-ja aluesarjat) 100 €, muissa sarjoissa 70 € ja Leikimaailmassa 40 €. Mikäli anomus tulee piiriin vähemmän kuin 10 päivää ennen alkuperäistä tai uutta ottelupäivää, lisätään siirtomaksuun 34 €, jos anomus alle 3 päivää alkuperäisestä ottelupäivästä, on siirtomaksu 3 x ottelusiirtomaksu. Maksun maksaa siirtoa haluava seura,
  - mikäli joukkueet siirtävät pelin ilman piirin lupaa peritään kilpasarjoissa 170 €, muissa sarjoissa 125 € ja Leikkimaailmassa 85 €,
  - otteluita ei saa siirtää myöhemmäksi kuin mitä on lohkon viimeinen ottelu virallisen ohjelman mukaan.
  Tästä ottelusiirtolomakkeeseen >>
   
 7. Varoitukset ja varoitussakko
  Yksittäisiä varoituksia pelikieltoa varten ei kirjata, paitsi miesten Kolmosessa, josta ohjeet erikseen. Kaikissa piirin sarjoissa seuralle varoitussakko joukkueen saadessa samassa ottelussa vähintään viisi (5) varoitusta (suora kentältäpoisto tai tekniseltä alueelta toimihenkilön poisto katsotaan kahdeksi varoitukseksi), sakotetaan seuraa 85 €. Toistuvissa tapauksissa kauden aikana sakko on 170 €.
   
 8. Kentältä poistot ja pelikiellot
  Kentältäpoisto aiheuttaa aina pelikiellon. Pelikielto on kärsittävä välittömästi sen joukkueen, jossa pelikielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa. Mikäli nuorten joukkue pelaa useammasssa kuin yhdessä ikäluokassa/sarjassa on pelikielto kärsittävä siinä sarjassa jossa se on saatu, eikä pelaaja voi pelata muissa sarjoissa ennenkuin pelikielto on kärsitty. Seurat ovat itse vastuussa etteivät peluuta pelikiellossa olevia pelaajia. Joukkueen pitää varmistaa erotuomarilta heti ottelun jälkeen kentältäpoiston syyn raskausaste. Liiton sarjoja koskevat liiton omat ohjeet.
  - kaksi varoitusta samassa ottelussa aiheuttaa yhden ottelun pelikiellon,
  - suora kentältäpoisto aiheuttaa kahden ottelun pelikiellon, lisäksi erotuomarin on raportoitava kentältäpoistosta kilpailun järjestäjälle,
  - pelaaja, joka on pelikiellossa, voi pelata saman seuran toisessa joukkueessa seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä,
  - kurinpitovaliokunta käsittelee törkeät tapaukset. Tällöin osapuolilta pyydetään kirjallinen vastine ja päätöksestä tulee kirjallinen ilmoitus. Tehdyn rikkomuksen mennessä kurinpitovaliokunnan käsittelyyn, veloitetaan seuralta käsittelymaksuna 33 €.
  - katso Varoitukset ja kentältäpoistot -määräykset >>
   
 9. Vastalauseet
  Vastalauseiden tekemisestä on ohjeet SPL:n kilpailumääräyksissä >> kohdassa 25 §. Vastalausemaksu on 170 €. Maksu palautetaan mikäli vastalause hyväksytään.
   
 10. Ottelu- ja turnausluvat
  Seura voi järjestää oman piirinsä luvalla kansallisia otteluja sekä turnauksia,
  - lupa turnauksen järjestämiseen on anottava viimeistään neljä viikkoa ennen turnauksen alkua,
  - hyväksytty turnauslupa maksaa 20 €,
  - piirillä on oikeus kieltää ottelun pelaaminen tai turnauksen järjestäminen,
  - aikuisten, Tulevaisuus- ja KaveriMaailman ikäluokissa ei turnauksia saa järjestää touko- ja syyskuussa. LeikkiMaailman ikäluokissa turnauksia ei saa järjestää samanaikaisesti piirin järjestämien Karusellien kanssa.
   
 11. Operaatio Pelisäännöt
  Seuran tulee palauttaa joukkueiden vastuuhenkilöiden ja vanhempien sopimat Pelisääntö-sopimukset keskitetysti piiriin maaliskuun loppuun mennessä. Pelisääntöjen palauttamatta jättäminen saattaa estää joukkueen sarjaan osallistumisen. Pelisääntömateriaalin toimittaa Nuori Suomi >>.
   
 12. Palkinnot
  Sarjat joissa pelataan mitaleista, jaetaan isolla kentällä pelaaville joukkueille 18 mitalia, muille 15. Mitaleista voi tehdä lisätilauksen.
   
 13. Luovutukset
  Piirin sarjoissa sallitaan yksi luovutus, poikkeuksena kilpasarjat (miehet Kolmonen ja Nelonen, naiset Kolmonen ja Nelosen syksyn nousulohko ja P20-,T18 ja P17-poikien nousulohkot (Kakkonen), nuorten Aluesarjat sekä Etelä-Länsi sarjat, ELL-/Aluekarsintasarjat). Näissä ensimmäinen luovutus aiheuttaa sarjasta sulkemisen,
  - luovutuksista peritään aina sakko, jotka ovat aikuisten kilpasarjoissa 200 €, miesten Kutosessa, naisten Nelosessa ja Vitosessa sekä KKI- ja nuorten sarjoissa 100 € ja leikkimaailmasarjoissa 85 €. Lisäksi luovuttaneen joukkueen on maksettava matkustaneen joukkueen matkakulut 1 €/kilometri,
  - mikäli joukkue luopuu sarjasta, on sakko kaksin-/kolminkertainen,
  - luovuttaneen joukkueen tulee ilmoittaa luovutuksesta välittömästi piirille, sekä lähimmän kahden viikon ajan vastustajille ja otteluiden erotuomareille.
   
 14. Erotuomarin laiminlyönti
  Mikäli erotuomari jää pois ottelusta, on ottelut pyrittävä pelaamaan aikataulun mukaisesti. Tällöin on erotuomariksi valittava pätevin saatavissa oleva erotuomari. Ellei ketään erotuomaria ole paikalla, tulee otteluun osallistuvien joukkueiden valita erotuomariksi sopivaksi katsomansa henkilö, jonka valinnasta ja ratkaisuista ei voida tehdä vastalausetta. Erotuomarin laiminlyönti on saatettava piirin tietoon.
   
 15. Uusintaottelut
  Uusintaotteluita ei pelata missään sarjoissa, vaan järjestys ratkaistaan SPL:n kilpailumääräysten mukaan. Poikkeuksena tilanne jossa jouduttaisiin arpomaan nousija liiton sarjaan.