Seurakehitys ja Grassroots (GR)

Seurakehitys

 • Seurojen kehitttämisen tueksi Palloliitto tarjoaa laatujärjestelmätyökalun laatujarjestelma.seuraohjelma.fi sekä sen ohelle rakennetun seuraohjelma.fi sivuston. Laatujärjestelmän mukainen seuran kehittäminen on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen: seuran hallinto, urheilutoiminta sekä viestintä ja markkinointi. Seuraohjelma.fi sivustolla on paljon materiaalia ja ohjeistusta seuran kehittämiseen. Laatujärjestelmään voivat seurat hakeutua ottamalla yhteyttä Esa Saajantoon (yhteystiedot). Lisäksi annamme seuratukihakemuksiin sparrausta sekä tukea Grassroots -tapahtumiin ja -toimintaan.
 • Olosuhteiden kehittäminen / avustukset >>
 • Seuratuet ja niiden hakeminen >>

 

SEURAVALMENNUS

Seuravalmennus Arvot elämään - tiedolla taidolla ja tunteella (Yhteistyössä Directora - SPL)
 
 
SEUROJEN PROFILOITUMINEN, ARVOJOHTAMISEN PROSESSIT KUNTOON, HARRASTAJA- JA TOIMIJAMÄÄRÄN KASVU JA
SITOUTTAMINEN, OSAAMISTEN KEHITTÄMINEN. 
 
Saatte vahvan tietopohjan modernille yhteisöjohtamiselle, jossa koko verkosto vaikuttaa ja lisää yhteisön vetovoimaa. 
 
 
Paikka: Ouluhalli, Ouluhallintie 20, 90130 Oulu
 
Pe 14.12 klo: 17.30- 20.30
 
Huom!! Pe 23.11. työpaja on peruttu. Siihen ilmoittautuneet ovat tervetulleita mukaan 14.12.!
 
 
Työpajassa edetään innostavien n. 10 minuutin teoriaosuuksien, yhteisten harjoitusten ja keskustelutehtävien avulla kohti lopputehtävää. Lopputuloksena saatte suunnitelman, jonka pohjalta tiedätte miten arvot saadaan elämään ja seuran imagoa kirkastettua.  
 
Löydätte työpajassa keinot miten käytännössä saatte haluamanne arvot elämään ja miten arvoja tulee johtaa. 
 
Työpajassa käsitellään myös vapaaehtoistyön johtamista ja vapaaehtoisten rekrytointiin liittyviä teemoja.
 
Sisältää ennakkokyselyn ja oppimateriaalit sähköisenä.
 
Osallistujamäärä max. 20 henkilöä. Osallistujat voivat olla yhdestä tai useammasta seurasta. Min. 4 seuraa tai 8 osallistujaa.
 
> Seurasta mielellään mukaan johtamisesta (pj, tj tai vaikka seuran yhteys/avainhenkilö...esim. hallituksesta) ja lisäksi viestinnästä vastaava voi olla kaverina mukana...
 
Valmennuksen hinta 100 eur /seura, jonka piiri
laskuttaa seuroilta (eli jos seurasta mukana vaikka 2 niin 
hinta 50€/osallistuja). Mielellään seurasta min. 2 mukaan
 

 

seurADIALOGI

Seurojen ääni seminaarit

Seurojen puheenjohtaja ja toiminnanjohtajatapaamiset

 • 3.10.2018 klo 18-21 Oulu hotelli Lasaretti Ståhlberg sali (skype yhteys)
  • ​Agenda: 
   • 1) Seurojen Palloliitto kehityshanke(tilanne ja eteneminen) 
   • 2) Seuravalmennus (tarjous) 
   • 3) Seurojen nostot ja toiveet keskustelun aiheiksi

Valmennuspäällikkötapaamiset

Juokkueenjohtajavastaavien tapaamiset 

Seuojen viestintävastaavien tapaamiset (suunnitteilla...)

 

Grassroots(GR) eli ruohonjuuritason toiminta