Kaksoisedustusluvat

KAKSOISEDUSTUSSÄÄNNÖT / ITÄINEN ALUE

Kaksoisedustuksella tarkoitetaan pelaajan oikeutta pelata samalla pelikaudella kahdessa eri seurassa ilman edustusoikeuden muutosta.

Näitä kaksoisedustussääntöjä noudatetaan 1.11.2019 alkaen Palloliiton itäisen alueen järjestämässä jalkapallon ja futsalin virallisessa kilpailutoiminnassa. Säännöt ovat yhtenäiset koko Itäisellä alueella ja joustoja/poikkeuksia niihin voidaan myöntää vain näiden sääntöjen kohdan 5. mukaisissa tilanteissa Sääntöjä voidaan päivittää lajeittain aina kunkin pelikauden päätyttyä ja tuolloin mahdollisesti tehtävistä muutoksista tiedotetaan seuroja ja joukkueita.

HUOM! Valtakunnallisissa sarjoissa ja sarjoissa, joissa pelaa joukkueita useammalta Palloliiton alueelta edustusoikeuden on oltava aina siinä seurassa, jonka joukkueessa pelaaja pelaa

1. KAKSOISEDUSTUKSEN KRITEERIT (pääperiaatteet KE-luvan myöntämiselle)

Kaksoisedustuksen tavoitteena on tukea yksittäisen pelaajan kehittymistä ja mahdollistaa sen rinnalla harrastamisen jatkuminen edelleen myös hänen alkuperäisessä sosiaalisessa ympäristössään. Toisaalta KE-määräyksillä voidaan mahdollistaa joukkueen toiminnan jatkuminen esim. tilanteessa, jossa pelaaja/pelaajia siirtyy toiseen seuraan omien kehitystarpeidensa mukaisesti. Myönnettävät kaksoisedustukset eivät voi tuoda joukkueelle kohtuutonta kilpailuetua muihin samassa sarjassa pelaaviin joukkueisiin verrattuna.

Kaksoisedustusta ei voi hakea (toisen seuran) joukkueeseen, joka pelaa sellaisessa sarjassa, jossa pelaa joukkueita useammalta Palloliiton alueelta.

Pelaaja voi saada kaksoisedustuksen vain yhteen joukkueeseen ja joukkuekohtaisesti kaksoisedustuksia voidaan myöntää enintään viidelle (5) nuorelle (20 v tai nuorempi) pelaajalle per joukkue. Myönnetty kaksoisedustus on voimassa ko. pelikauden loppuun, ellei sitä peruta näiden sääntöjen 4. kohdan mukaisesti. Voimassa oleva KE-oikeus on valtakunnallinen, mutta osallistuessaan Itäisen alueen ulkopuoliseen tapahtumaan, on joukkue velvollinen tarkistamaan tapahtuman järjestäjältä ko. tapahtumaa koskevat kaksoisedustussäännöt.

Pelaaja voi saada oikeuden kaksoisedustuksella pelaamiseen seuraavissa tapauksissa/seuraavilla kriteereillä:

 

EDUSTUSSEURANSA

 

TOISEN SEURAN

PELAAJAN PELIOIKEUS

RAJOITUKSET:

A

11v11 tai 8v8 sarjan joukkueesta

>> 

<< 

Samassa ikäluokassa pienemmällä pelimuodolla pelaavaan joukkueeseen

Edustusseuransa joukkueissa kilpailumääräysten mukaisesti sekä siinä toisen seuran joukkueessa*), johon on saanut KE-oikeuden

 • Tällainen KE-oikeus voidaan pelaajakehitysperusteisesti myöntää myös päinvastoin eli edustusseuransa pienemmästä pelimuodosta toisen seuran 8v8- tai 11v11-pelimuotoon
 • KE-pelaaja saa pelata vain yhden ottelun päivässä.

Turnaustapahtumina pelattavien sarjojen ottelut lasketaan yhdeksi otteluksi

 

B

Aikuisten tai omaa ikäluokkaa vanhemmasta juniorijoukkueesta

>> 

Pelaajan omassa ikäluokassa pelaavaan joukkueeseen

Edustusseuransa joukkueissa kilpailumääräysten mukaisesti sekä siinä toisen seuran joukkueessa*), johon on saanut KE- oikeuden

 • Pelaajan edustusseuralla ei voi olla joukkuetta siinä ikäluokassa johon kaksoisedustusta haetaan
 • KE-pelaaja saa pelata vain yhden ottelun päivässä.

Turnaustapahtumina pelattavien sarjojen ottelut lasketaan yhdeksi otteluksi

C

Junioripelaajan oman ikäluokan Liigassa tai Ykkösessä pelaavasta joukkueesta

>> 

Junioripelaajan oman ikäluokan Kakkosessa tai sitä alemmassa sarjassa pelaavaan joukkueeseen

Edustusseuransa joukkueissa kilpailumääräysten mukaisesti sekä siinä toisen seuran joukkueessa*), johon on saanut KE- oikeuden

 • Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi siirtyä alempaan joukkueeseen enintään yhteensä neljä (4) kyseisten joukkueiden edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta pelaajaa
 • KE-pelaaja saa pelata vain yhden ottelun päivässä.

Turnaustapahtumina pelattavien sarjojen ottelut lasketaan yhdeksi otteluksi

D

Juniori-ikäiselle pelaajalle Naisten tai tyttöjen joukkueesta

>> 

Poikien joukkueeseen omaan tai yhtä vuotta nuorempaan ikäluokkaan

Edustusseuransa joukkueissa kilpailumääräysten mukaisesti sekä siinä toisen seuran joukkueessa*), johon on saanut KE- oikeuden

-     KE-pelaaja saa pelata vain yhden ottelun päivässä.

Turnaustapahtumina pelattavien sarjojen ottelut lasketaan yhdeksi otteluksi

E

P20- tai P17-

joukkueesta

>> 

Itäisen alueen Miesten sarjassa pelaavaan joukkueeseen

Edustusseuransa joukkueissa kilpailumääräysten mukaisesti sekä siinä toisen seuran joukkueessa, johon on saanut KE- oikeuden

 • KE-hakemus on jätettävä keväällä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen ko. miesten joukkueen ensimmäistä ottelua ja vastaavasti kesätauolla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen joukkueen syyskierroksen ensimmäistä ottelua
 • Pelaajan edustusseuralla ei voi olla joukkuetta siinä miesten sarjassa, johon kaksoisedustusta haetaan
 • KE-pelaaja saa pelata vain yhden ottelun päivässä.

Turnaustapahtumina pelattavien sarjojen ottelut lasketaan yhdeksi otteluksi.

F

T18- tai T15-

joukkueesta

 

Itäisen alueen Naisten sarjassa pelaavaan joukkueeseen

Edustusseuransa joukkueissa kilpailumääräysten mukaisesti sekä siinä toisen seuran joukkueessa, johon on saanut KE- oikeuden

 • KE-hakemus on jätettävä keväällä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen ko. naisten joukkueen ensimmäistä ottelua ja vastaavasti kesätauolla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen joukkueen syyskierroksen ensimmäistä ottelua
 • Pelaajan edustusseuralla ei voi olla joukkuetta siinä naisten sarjassa johon kaksoisedustusta haetaan
 • KE-pelaaja saa pelata vain yhden ottelun päivässä.

Turnaustapahtumina pelattavien sarjojen ottelut lasketaan yhdeksi otteluksi.

 

 

 

 

*) 11 v ja sitä nuorempien sarjoissa ”joukkue” tarkoittaa kaikkia ko. seuran joukkueita kyseisessä ikäluokassa

2. KE-PELAAJAN KÄYTTÄMISEN VAIKUTUS SARJANOUSUIHIN/KARSINTOIHIN

Joukkueen katsotaan käyttävän KE-pelaajaa siitä alkaen, kun sen ensimmäinen KE-hakemus on hyväksytty ja K-merkintä lisätty Taso-järjestelmään pelaajan tietoihin riippumatta siitä käyttääkö joukkue KE-pelaajaa kentällä joukkueen otteluissa

Joukkue (toisen seuran), jonka edellä olevan mukaisesti katsotaan käyttävän KE-pelaajaa, menettää aina nousu- ja/tai nousukarsintaoikeuden ao. ikäluokan Liigaan, Ykköseen tai sellaisiin sarjoihin, joissa tulee pelaamaan joukkueita useammalta Palloliiton alueelta, vaikka sen oman alueen sarjasijoitus siihen oikeuttaisi. Pelaajan KE- oikeus toisessa seurassa ei vaikuta hänen edustusseuransa joukkueen vastaaviin oikeuksiin. Tästä säännöstä poiketen nousu-/nousukarsintaoikeuden menetys ei koske miesten eikä naisten Kolmosta

3. KAKSOISEDUSTUKSEN HAKEMINEN JA KÄSITTELY

 • kaksoisedustusta haetaan Itäisen alueen KE-lomakkeella, joka löytyy Palloliiton verkkosivuilta. Jalkapallossa hakemus on kevätkierroksen osalta tehtävä viimeistään
  31.5. ja syyskierroksen osalta viimeistään 2.9. Futsalissa vastaava hakemuksen aikaraja on 31.1.
 • lomakkeeseen on täytettävä vaaditut pelaaja- ja joukkuetiedot sekä perustelut kaksoisedustuksen myöntämiselle
 • molempien seurojen valmennuspäällikön tai vastaavan henkilön on hyväksyttävä ko. kaksoisedustuksen hakeminen ja heidän tietonsa on kirjattava hakulomakkeeseen
 • lähettämällä nimellään varustetun lomakkeen joukkueen yhteyshenkilö sitoutuu siihen, että joukkue käyttää KE-pelaajaa näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla.
 • ennen hakemuksen lähettämistä pelaaja on lisättävä ID-numeroa käyttäen joukkueen pelaajaluetteloon TASO-järjestelmässä
 • KE-hakemukset käsitellään Itäisen alueen kilpailutoiminnossa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut
 • kaksoisedustus ja pelaajan pelioikeus joukkueessa astuvat voimaan vasta, kun alueen kilpailutoiminto on merkinnyt K-merkinnän pelaajan tietoihin TASO järjestelmässä
 • kaksoisedustushakemuksen käsittelystä ja rekisteröinnistä peritään Palloliiton määrittämä valtakunnallinen käsittelymaksu. Käsittelymaksut laskutetaan seuralta kootusti jalkapallon osalta kaksi kerta vuodessa. Futsalissa vastaavat käsittelymaksut laskutetaan seuralta koko kaudelta yhdellä kertaa.

4. KAKSOISEDUSTUKSEN PERUMINEN

Jalkapallosarjoissa, joissa on erilliset kevät- ja syyskierrokset, voidaan pelaajan KE-oikeus syyskierrokselle perua ko. sarjan kesätauon aikana ilmoittamalla siitä kirjallisesti alueen kilpailutoiminnolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen joukkueen ensimmäistä syyskierroksen ottelua.

Kaikissa sellaisissa sarjoissa, joissa ei ole erillistä kevät- ja syyskierrosta (esim. futsal) myönnetty KE-oikeus ja sen aiheuttamat mahdolliset joukkuerajoitteet ovat voimassa koko pelikauden

5. MAHDOLLISET POIKKEUSTAPAUKSET

Aiemmin näissä säännöissä kirjattuihin KE-oikeuden myöntämiseen, pelaajan pelioikeuteen tai asetettuihin määräaikoihin, voidaan hakea poikkeuksia tai joustoja erillisellä – Itäisen alueen kilpailutoiminnolle toimitetulla – perustellulla kirjallisella anomuksella seuraavissa tapauksissa

 • jos pelaaja tulee mukaan joukkueeseen kesken kauden ja ostaa pelipassin 31.5. – 2.9. välisenä, voi hän saada KE-oikeuden heti passin maksettuaan
 • jos joukkueen pelaajamäärä on loukkaantumisten, sairastumisten tai muun vastaavan syyn vuoksi yllättäen pienentynyt niin, että joukkueen kokoaminen seuraavaan ottelun tai turnaustapahtumaan on haasteellista, voidaan tähän joukkueeseen myöntää ottelu-/turnauskohtainen KE-oikeus jalkapallossa enintään kolmelle (3) pelaajalle myös 31.5. – 2.9. välisenä aikana. Vastaava mahdollisuus on futsalissa kahdelle (2) pelaajalle myös 31.1. jälkeen
 • pelaaja, jolle on myönnetty KE-oikeus toisen seuran joukkueeseen, joka pelaa alueen 8v8- tai 11v11-pelimuodon Kakkosessa tai sitä alemmassa tasolohkossa, voi hakemuksesta pelata saman aikaisesti myös toisen seuran ko. ikäluokassa pienemmällä pelimuodolla pelaavassa joukkueessa

  Tämän sääntökohdan mukaista poikkeus-/joustomahdollisuutta ei koskaan voida hakea joukkueeseen, joka pelaa jalkapallossa ikäluokkansa Liigassa tai Ykkösessä, niihin johtavissa karsinnoissa tai sarjoissa, joissa pelaa joukkueita useammalta Palloliiton alueelta. Futsalissa lupaa ei voi saada Futsalliigaan tai niihin johtaviin karsintoihin osallistuvaan joukkueeseen.

6. VALVONTA JA SANKTIOT

 • alueen kilpailutoiminto valvoo osaltaan näiden määräysten noudattamista ottelupöytäkirjojen seurannalla.
 • samaan kilpailuun osallistuva joukkue voi tehdä näiden määräysten todistettavasta rikkomisesta kirjallisen selvityspyynnön alueen kilpailutoiminnolle.
 • mikäli seurannassa tai selvityksessä tulee toteen näytetyksi, että joukkue on rikkonut näitä sääntöjä, viedään sekä pelaajan että joukkueen osalta asia kurinpitokäsittelyyn.
 • näiden määräysten rikkominen rinnastetaan kurinpitokäsittelyssä pelioikeudettoman pelaajan peluuttamiseen (kilpailumääräykset 23 §), josta rangaistuksena on yleensä joukkueen tuomitseminen hävinneeksi ottelussa sekä mahdollinen sanktiomaksu.

7. MUUTA HUOMIOON OTETTAVAA

 • pelaajalle, jolla on oikeus (ilmoitettu tai haettu) pelata ikäänsä nuorempien joukkueessa (YI-pelaaja) ei voida hakea kaksoisedustusta, eikä KE-pelaaja vastaavasti voi saada oikeutta pelata ikäänsä nuoremmassa joukkueessa. Tämä sääntö ei koske tyttöpelaajaa, joka on saanut KE-oikeuden ikäänsä yhtä vuotta nuorempaan poikajoukkueeseen (kohta D).
 • kaksoisedustusta ei voi hakea kahden tai useamman seuran yhteisjoukkueeseen (YJ), mutta yhteisjoukkueesta voidaan myöntää kaksoisedustus toiseen joukkueeseen.
 • 1. kohdan kriteeritaulukon C-kohdan mukainen KE-oikeus raukeaa automaattisesti kevätkierroksen päätyttyä, jos ao. joukkueet tulevat kevään sarjasijoitustensa perusteella syyskierroksella pelaamaan samalla sarjatasolla
 • kirjalliseksi ilmoitukseksi katsotaan verkkolomakkeella, sähköpostilla tai postitse toimitettu ilmoitus

Nämä säännöt on hyväksytty Itäisen alueen MiKi-kehitysryhmässä 13.8.2019 ja päivitetty saman ryhmän kokouksessa 5.11.2019. Muutoksia niihin voidaan tehdä vain ko. ryhmän suostumuksella tai valtakunnallisen MiKi-kehitysryhmän kaikkia alueita sitovalla päätöksellä

Lisätietoja
kilpailupäällikkö Itäinen alue
Veijo Vainikka 0400 846 280, veijo.vainikka(a)palloliitto.fi