Keski-Pohjanmaan piirin jalkapallo sarjojen erillismääräykset 2018

Piirin kilpailutoiminnassa noudatetaan pääsääntöisesti Suomen Palloliiton kilpailumääräyksiä ja muita yleisiä ohjeita. Piirin erillismääräykset ovat täydentäviä ja niitä noudatetaan piirin sarjoissa. Piirin kotisivuilla julkaistavat versiot ovat virallisia.

PELIPASSI
Jokaisella viralliseen kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa kyseessä olevaan kilpailuun oikeuttava pelipassi ja Suomen Palloliiton kilpailumääräyksien 3 §:n w) -kohdassa määritelty vakuutusturva. Tarkistuksissa ilmenneistä puutteista laskutetaan laiminlyöneitä seuroja piirin syyskokouksen hyväksymän sakon mukaisesti 150 € / henkilö / ottelu. Sakko ei kata pelaajan pelipassia, vaan kyseinen pelipassi on tämänkin jälkeen hoidettava kuntoon. Erotuomarin on myös pelikausittain lunastettava pelipassi ennen, kun hän voi toimia erotuomarina. Tarkistuksissa ilmenneistä puutteista laskutetaan laiminlyöneitä erotuomareita piirin syyskokouksen hyväksymän sakon mukaisesti 150 € / henkilö / ottelu.

OTTELUSIIRROT
Mikäli ottelu joudutaan voittamattomien esteiden takia siirtämään, on siirtoon saatava aina piirin lupa. Lupaa on anottava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen alkuperäistä otteluajankohtaa piirin kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Ennen kuin ottelusiirtoa anotaan piiriltä, tulee joukkueiden sopia ottelulle uusi pelipäivä, varmistaa kenttävaraus sekä varmistaa otteluun erotuomari(t), mikäli erotuomariasettelut on jo tehty ajanjaksolle, jolle uusi pelipäivä sijoittuu. Ottelusiirtoa ei voida hyväksyä, mikäli joukkueilla ei ole esittää ottelulle uutta pelipäivää. Mikäli alkuperäiselle otteluajankohdalle aseteltu erotuomari on estynyt saapumasta uutena pelipäivänä, on ottelun siirtoa anova joukkue velvollinen hankkimaan tuomarille sijaisen. Siirrettävät ottelut tulee ehdottomasti pelata ennen sarjan otteluohjelmaan merkittyä viimeistä pelipäivää. Ensimmäisellä kerralla luvallinen ottelusiirto on maksuton, mutta mikäli samaa ottelua siirretään uudestaan, niin siirrosta peritään 50 € maksu. Luvattomista ottelusiirroista peritään piirin syyskokouksen hyväksymä 100 € sakko.

Ottelusiirtoanomus >>>

OTTELUILMOITUS
Suositeltavaa on, että kotijoukkue ilmoittaa ottelun alkamisajan sekä pelipaikan vierasjoukkueelle, erotuomaristolle sekä mahdolliselle tarkkailijalle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen pelipäivää, vaikka kyseiset ottelun tiedot olisikin merkitty viralliseen otteluohjelmaan piirin tulospalvelussa Tasossa.

ALKAMISAJAT
Piirin sarjoissa on noudatettava seuraavia ottelun alkamisaikoja:
Arkiottelut          - paikallispelit – ottelu aikaisintaan klo 16.30
                          - matka alle 50 km – ottelu aikaisintaan klo 17.00
                          - matka 50 – 70 km – ottelu aikaisintaan klo 17.30
                          - matka 71 – 130 km – ottelu aikaisintaan klo 18.00
                          - matka yli 130 km – ottelu aikaisintaan klo 18.30
                          - nuorten/lasten ottelu viimeistään klo 20.00
                          - aikuisten ottelu viimeistään klo 20.30
Lauantaisin       - ottelut aloitettava klo 11.00 – 19.00
Sunnuntaisin    - ottelut aloitettava klo 11.00 – 19.00

Ajankohdat jolloin otteluja ei pelata:
02.-03.06.2018 (koulujen päättäjäiset)

22.-24.06.2018 (juhannus)

Erityisesti syyskuusta alkaen on otteluajasta päätettäessä otettava huomioon, että säätilasta tai yleisestä hämäryydestä ei valottomalla kentällä saa tulla pelaajien turvallisuutta uhkaava tekijä. Syyskuusta alkaen kaikki ottelut valottomalla kentällä on aloitettava viimeistään klo 18.00. Edellä mainituista ottelun alkamisajoista voidaan poiketa joukkueiden keskinäisellä sopimuksella. Elleivät joukkueet pääse sopimukseen ottelun alkamisajasta, sen määrää piirin kilpailupäällikkö.

PELIKENTTÄ
Sarja ja ikäluokkakohtaiset pelikenttien koot löytyvät erillisistä pelisääntötaulukoista. Yksittäiseen otteluun kotijoukkueeksi / turnauksen järjestäjäksi merkitty joukkue on velvollinen varaamaan kenttävuorot ja varmistamaan että kenttä on asianmukaisessa kunnossa. Erotuomaristo on velvollinen raportoimaan mahdollisista puutteista ottelupöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä. Mikäli vastustaja hyväksyy kentän puutteellisenakin ja ottelu pelataan, ei ottelusta voi jälkeenpäin tehdä vastalausetta kentän kuntoon vedoten.

PUKUHUONEET / PESEYTYMISTILAT
Hyvään tapaan ja Fair Play henkeen kuuluu, että kotijoukkueen tulee pyrkiä osoittamaan tarvittaessa vierasjoukkueelle tila varusteiden vaihtamista varten sekä osoittamaan vierailevalle joukkueelle peseytymistila ottelun jälkeen. Peseytymistilat tulee kuitenkin ehdottomasti osoittaa vierasjoukkueelle niissä otteluissa, joissa vastustaja tulee piirin rajojen ulkopuolelta tai yli 70 km päästä piirin alueelta. Näistä asioista tulee kuitenkin sopia joukkueiden kesken hyvissä ajoin ennen ottelua.

PELIASUT
Joukkueiden tulee esiintyä yhtenäisissä peliasuissa. Joukkueiden pelipaitojen on poikettava toisistaan ja maalivahdin asun on erotuttava muista pelaajista. Peliasujen väreistä on varmistuttava hyvissä ajoin ennen ottelua. Mikäli kotijoukkueen peliasu on merkitty Tasoon ja peliasut muistuttavat liikaa toisiaan, on vierasjoukkue velvollinen vaihtamaan paitaa tai käyttämään liivejä. Poikkeavuuden riittävyydestä päättää erotuomari.

OTTELUPÖYTÄKIRJAT JA OTTELUTULOKSET
Kaikissa piirin aikuisten sekä P12/T12 ja sitä vanhempien ikäluokkien sarjoissa sekä useamman piirin kanssa yhdessä pelattavissa sarjoissa käytetään Taso järjestelmän sähköistä ottelupöytäkirjaa. Joukkueet syöttävät ottelun kokoonpanonsa Tasoon. Molemmat joukkueet tulostavat ottelupöytäkirjan kahtena kappaleena, joista yksi kopio kotijoukkueelle ja yksi kopio erotuomarille. Ottelupöytäkirjaan pitää merkitä joukkueenjohtaja, joka vastaa allekirjoituksella pöytäkirjan oikeellisuudesta. Erotuomari ei saa aloittaa ottelua ennen kuin molemmat joukkueet ovat allekirjoittaneet ottelupöytäkirjan. Ottelupöytäkirjaan merkittyjen henkilöiden on myös oltava ottelupaikalla. Heti ottelun jälkeen ottelupöytäkirjassa kotijoukkueeksi merkitty joukkue ilmoittaa ottelun lopputuloksen Tasoon. Kotijoukkue syöttää joukkueiden lopulliset kokoonpanot sekä ottelun tapahtumat (mm. maalit, varoitukset, kentältäpoistot) ottelupäivän aikana Tasoon. Miesten Kolmosessa ja Puolen Suomen Liigan otteluissa Live otteluseuranta on pakollinen ja kaikissa muissa edellä mainituissa sarjoissa on mahdollisuus pitää Live-otteluseurantaa. P11/T11 ja sitä nuorempien ikäluokkien otteluista täytetään sähköinen pöytäkirjaa ennen ottelua. Heti ottelun jälkeen ottelun kotijoukkueeksi merkitty joukkue ilmoittaa ottelutuloksen Tasoon. Ottelun maalintekijöitä ei syötetä näissä sarjoissa. Toistuvasta ottelutuloksien ilmoittamisen laiminlyönnistä seuraa piirin syyskokouksen hyväksymä sakko.

Taso ohjeet >>>

SUOMESSA KASVATETTU PELAAJA (SK-pelaaja)
SK-sääntöä noudatetaan piirin sarjoista ainoastaan miesten Kolmosessa. Ottelupöytäkirjaan merkittyjen SK-pelaajien kokonaismäärällä ei ole merkitystä, mutta ottelupöytäkirjaan merkityistä pelioikeudellisista pelaajista vähintään seitsemän SK-pelaajan on pelattava ottelussa. Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, joukkueen katsotaan käyttäneen pelioikeudettomia pelaajia. Tällaisessa tapauksessa asia käsitellään kilpailumääräysten 24 §:n mukaisesti. Kilpailumääräysten mukaan SK-pelaaja on pelaaja, joka on ollut rekisteröityneenä suomalaiseen seuraan yhteensä vähintään kolmen vuoden ajan 12 – 21 -vuotiaana. Seurojen antaman tiedon perusteella lisätään Taso järjestelmän pelaajalistaan jokaisen SK-pelaajan kohdalle SK-merkintä, joka tulostuu myös ottelupöytäkirjoihin. Jos pelaaja on edustanut seuraansa yhtäjaksoisesti vähintään kolme (3) vuotta ja pelannut kyseisessä joukkueessa sinä aikana sekä lisäksi pelaaja opiskelee Suomessa tai saa säännöllistä toimeentuloa muusta kuin jalkapallon pelaamisesta, voivat Keski-Pohjanmaan ja Vaasan piirien kilpailupäälliköt yhdessä myöntää seuran hakemuksesta pelaajakohtaisen poikkeusluvan yhdeksi pelikaudeksi kerrallaan. Näyttövelvollisuus siitä, että poikkeuslupaedellytykset täyttyvät, on lupaa hakevalla seuralla. Hakemusta käsittelevä taho voi pyytää seuralta lisäselvitystä hakemukseen. Luvan myöntämisestä päättävällä taholla on oikeus hylätä hakemus, mikäli seura ei noudata täydennyspyynnön määräaikoja. Turvapaikanhakijoiden osalta noudatetaan kansainvälisistä pelaajasiirroista annettuja määräyksiä.

YHTEISJOUKKUEMÄÄRÄYKSET
Yhteisjoukkuesopimus on mahdollista tehdä piirin kilpailutoiminnassa P20-P12 tai T18-T12 ikäluokissa. Yhteisjoukkuesopimus on piirin kilpailujen osalta toimitettava piirin käsiteltäväksi 28.02.2018 mennessä, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailun alkua. Sopimus astuu voimaan, kun piiri on sen hyväksynyt ja siitä perittävä yhteisjoukkuesopimuksen rekisteröintimaksu 100 € on suoritettu. Sopimuksen voi tehdä vain yhdeksi kaudeksi.

Yhteisjoukkuesopimus lomake piirin sarjoihin >>>

LUOVUTUKSET JA SARJASTA LUOPUMINEN
Piirin sarjoissa sallitaan yksi luovutus, poikkeuksena miesten Kolmonen ja Nelonen joissa luovutuksia ei sallita. Kahden luovutuksen jälkeen joukkue suljetaan pois sarjasta. Luovutuksista peritään piirin syyskokouksen hyväksymä kyseisen sarjatason mukainen luovutusmaksu. Mikäli joukkue luopuu tai suljetaan pois sarjasta, on joukkueen ilmoitettava siitä myös jäljellä olevien ottelujen vastustajille ja kotiotteluidensa erotuomareille. Vastustajat ilmoittavat omien kotiotteluidensa erotuomareille ottelun perumisesta. Mikäli joukkue laiminlyö tämän ilmoittamisen, on se vastuussa mahdollisten joukkueiden ja erotuomareiden turhien matkojen aiheuttamista kuluista. Erotuomaripalkkiota pelaamattomasta ottelusta ei makseta.

PELIAIKA, PELAAJAMÄÄRÄT JA VAIHTOPELAAJAT
Piirin aikuisten, nuorten ja lasten sarjoissa käytössä olevat säännöt löytyvät erillisistä pelisääntötaulukoista. Ottelu ei voi alkaa tai jatkua, jos jommassakummassa joukkueessa on 11v11 pelimuodossa alle seitsemän (7) pelaajaa, 8v8 pelimuodossa alle kuusi (6) pelaajaa, 7v7 pelimuodossa alle viisi (5) pelaajaa tai 5v5 pelimuodossa alle neljä (4) pelaajaa. Kaikki pelaajavaihdot suoritetaan vaihtopenkkien puoleiselta sivurajalta keskirajan tuntumasta. Otteluissa, joissa on ns. lentävä edestakainen vaihto, suositellaan että kotijoukkue merkitsee kartioilla keskirajasta molempiin suuntiin kolmen (3) metrin alueen, jolta vaihdot tulee suorittaa. Molempien joukkueiden on tehtävä pelaajavaihdot samalta puolelta kenttää.

Aikuisten pelisäännöt piirisarjoissa >>>
Nuorten pelisäännöt piirisarjoissa >>>

PALLOT
Kaikissa otteluissa on käytettävä FIFA:n hyväksymiä virallisia ottelupalloja. Kaikissa piirin otteluissa on käytettävä kolmea palloa, joiden tulee olla kaikkien samanlaisia.

VAIHTOPENKKI JA TEKNINEN ALUE
Piirin otteluissa on noudatettava teknistä aluetta koskevia määräyksiä, vaikka aluetta ei olisikaan merkitty. Ottelun kotijoukkueen tulee huolehtia siitä, että ns. teknisellä alueella on joukkueille vähintään penkit taustahenkilöitä ja vaihtopelaajia varten. Piiri suosittelee, että erityisesti juniorijoukkueet sopivat pelaajiensa vanhempien kanssa, että joukkueen taustoihin kuulumattomat vanhemmat seuraavat ottelua ja kannustavat joukkuetta selvästi erillään vaihtopenkistä ja mieluiten eri puolella kenttää antaen vaihtopelaajille, valmentajille ja muille vaihtopenkillä oleville keskittymisrauhan.

VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT
Piirin kaikissa aikuisten 11v11 sarjoissa noudatetaan Suomen Palloliiton varoitus- ja kentältäpoistojärjestelmää, jossa varoitukset ovat kumulatiivisia. Piirin muissa sarjoissa ei lasketa kumulatiivisia varoituksia. Varoitusten kertyminen on kilpailukohtaista ja henkilökohtaista. Piirin aikuisten sarjoissa pelaavien joukkueiden pelaajien Suomen Cupissa tai Regions Cupissa saatuja yksittäisiä varoituksia ei lasketa mukaan piirin sarjojen varoitusmääriin. Pelaajan saatua ensimmäiset neljä (4) varoitusta seurauksena on yhden (1) ottelun pelikielto. Seuraavat kolme (3) varoitusta aiheuttavat yhden (1) ottelun pelikiellon. Seuraavat kaksi (2) varoitusta aiheuttavat yhden (1) ottelun pelikiellon ja tästä seuraavat kaksi (2) varoitusta aiheuttavat aina yhden ottelun pelikiellon.
Kaikissa piirin aikuisten sarjoissa on voimassa normaalit kentältäpoistoja koskevat säännöt. Aikuisten sarjassa samassa ottelussa saadut kaksi (2) varoitusta aiheuttavat kentältäpoiston ja yhden (1) ottelun pelikiellon. Suorasta kentältäpoistosta on seurauksena kahden (2) ottelun pelikielto. Mikäli pelaaja saa kauden aikana vähintään kolme (3) pelikieltoa samassa kilpailussa yksittäisten varoitusten ja/tai kentältäpoiston johdosta, on seurauksena aina yhden (1) ottelun ylimääräinen pelikielto.
Kaikissa piirin nuorten sarjoissa (myös PSL ja Aluesarjat) kentältäpoistoissa noudatetaan alla olevaa lievempää pelikieltotaulukkoa. Taulukkoon merkitty numero kertoo, kuinka monen ottelun pelikielto on automaattisesti seurauksena kentältäpoistosta.
Mikäli erotuomari poistaa taustahenkilön tekniseltä alueelta, on seurauksena automaattisesti yhden (1) ottelun toimitsijakielto. Erotuomarin on suorissa kentältäpoistotapauksissa sekä taustahenkilön tekniseltä alueelta poistoissa aina laadittava erillinen raportti ja toimitettava se kilpailunjärjestäjälle välittömästi ottelun jälkeen. Piirin vastalause- ja kurinpitovaliokunta voi langettaa, raportin ja kaikilta osapuolilta saadut kirjalliset vastineet tutkittuaan, pitempikestoisia rangaistuksia. Joukkueen on itse huolehdittava siitä, että se ei käytä otteluissaan pelikiellossa tai toimitsijakiellossa olevaa henkilöä. Joukkueiden tulee kirjata ja valvoa pelaajiensa varoitukset ja pelikiellot sekä taustahenkilöiden toimitsijakiellot.

Koodi Kentältäpoiston syy P20-P17
T18
P15-P12
T15-T12
P11-P6
T11-T6
H raaka peli 2 1 0
I väkivaltainen käytös 2 1 0
J vastustajan, tai jonkun muun päälle sylkeminen 2 1 0
K vastustajan maalin, tai ilmeisen maalintekomahdollisuuden
estäminen pelaamalla palloa tarkoituksellisesti käsin
1 0 0
L kohti vastustajan maalia liikkuvan vastapelaajan ilmeisen
maalintekomahdollisuuden estäminen rikkomalla tätä
vapaa- tai rangaistuspotkun aiheuttamalla tavalla
1 0 0
M hävytön, loukkaava tai solvaava kielenkäyttö ja/tai eleet 2 1 0
N toinen varoitus samassa ottelussa 1 0 0

VASTALAUSEET
Kilpailumääräysten tai muita kilpailutoimintaa koskevien määräysten rikkomuksista voi samaan kilpailuun samassa lohkossa osallistuva seura tehdä vastalauseen. Vastalause on lähetettävä kirjallisesti kahden vuorokauden kuluessa ottelusta kilpailun järjestäjälle. Jos vastalause koskee pelaajan pelioikeutta, se on lähetettävä seitsemän päivän kuluessa ottelusta. Vastalause on tarkoin perusteltava ja siihen tulee liittää kuitti piirin syyskokouksen määräämän 250 €:n vastalausemaksun maksamisesta. Maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Vastalause on käsiteltävä kahden viikon kuluessa sen saapumisesta piirin kilpailujen osalta piirihallituksen asettamassa elimessä eli piirin vastalause- ja kurinpitovaliokunnassa. Vastalausetta koskevaan päätökseen tyytymätön samaan kilpailuun samassa lohkossa osallistuva seura voi valittaa päätöksestä seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista piirihallitukseen. Valitukseen tulee liittää kuitti piirin syyskokouksen määräämän 250 €:n valitusmaksun maksamisesta. Maksu palautetaan, jos valitus hyväksytään. Piirin kilpailuissa piirihallituksen vastalauseesta antama päätös on lopullinen.

KURINPITO
Liiton rangaistusmääräyksissä mainituissa rikkomuksissa rankaisuvaltaa käyttävä elin on piirin järjestämissä kilpailuissa piirihallituksen asettama piirin vastalause- ja kurinpitovaliokunta. Piirin kilpailupäällikkö on kuitenkin nimetty käyttämään rangaistusmääräysten 4 § 1. momentin a), b) ja c) kohdan mukaista rankaisuvaltaa. Edellä mainittujen tahojen tekemästä päätöksestä on oikeus valittaa rangaistusmääräysten 8 § mukaisesti. Useamman piirin kesken pelattavissa kilpailuissa/sarjoissa vastalauseet ja kurinpitoasiat käsitellään piirien välisten erillisten kyseistä kilpailua/sarjaa koskevien sopimusten mukaisesti.

EROTUOMARIT, AVUSTAVAT EROTUOMARIT JA PELINOHJAAJAT
Piirin alueella pelattaviin otteluihin asetellaan erotuomareita kauden aikana useammassa noin kuukauden mittaisessa jaksossa. Nämä erotuomariasettelut löytyvät Taso järjestelmästä.
Liitto asettelee erotuomariston Veikkausliigaan, Miesten Ykköseen ja Naisten Liigaan sekä tuomarin Miesten Kakkoseen. Piiri/erotuomarikerhot asettelevat avustavat erotuomarit Miesten Kakkoseen sekä koko erotuomariston liiton sarjoista Naisten Ykköseen, Naisten Kakkoseen, P20 SM-karsintaan, P20 SM-sarjaan, P20 Ykköseen, P17 SM-karsintaan, P17 SM-sarjaan, P17 Ykköseen T18 SM-karsintaan, T18 SM-sarjaan, T18 Ykköseen ja tarvittaviin Suomen Cupin ja Regions Cupin otteluihin liiton ohjeiden mukaisesti.
Piirin sarjoissa piiri/erotuomarikerhot asettelevat tuomariston aikuisten sekä P12/T12 ja sitä vanhempien ikäluokkien sarjoihin. Erotuomarikolmikot pyritään asettelemaan (alueen erotuomarimäärästä riippuen) Miesten Kolmoseen, Miesten Neloseen, Puolen Suomen Liigaan sekä Vaasan piirin kanssa yhdessä pelattaviin Aluesarjoihin, sekä tarpeen mukaan myös joihinkin muihin sarjoihin/karsintoihin. Otteluita ei saa viheltää kahdella tuomarilla, mikäli yksi tuomari jää tulematta, vaan ottelussa on silloin yksi tuomari ja yksi avustava erotuomari.
Leikkimaailman (11-vuotiaiden ja sitä nuorempien) otteluiden pelinohjaajien hankkimisesta vastaa ao. ottelutapahtuman järjestävä seura. Pelinohjaajina voidaan käyttää esim. seuran vanhempia junioreita, jotka ovat vähintään Kaverimaailmaikäisiä ja vähintään 2-3 vuotta pelaavien joukkueiden pelaajia vanhempia, joille on järjestetty pelinohjaajakoulutus. 10-11-vuotiaiden otteluissa suositellaan käytettävän erotuomarin peruskurssin käynyttä erotuomaria.

EROTUOMARIKUSTANNUSTEN MAKSAMINEN
Veikkausliigan, Miesten Ykkösen, Miesten Kakkosen sekä Naisten Liigan otteluiden erotuomariston kustannukset maksetaan kilpailunjärjestäjän ohjeiden mukaisesti.
Kaikissa piirin aikuisten sarjoissa, piirin P12/T12 ja sitä vanhempien ikäluokkien sarjoissa sekä liiton sarjoista Naisten Ykkösessä, Naisten Kakkosessa, P20-P17 SM-sarjassa ja Ykkösessä sekä T18 SM-sarjassa ja Ykkösessä piiri maksaa erotuomariston kustannukset matkalaskuja vastaan.
Piiri hyväksyy erotuomareiden Tasoon syöttämät ottelukohtaiset matkalaskut, niiden sarjojen osalta joiden erotuomarikustannukset maksetaan piirin kautta. Sarjoissa joissa piiri maksaa erotuomarikustannukset, peritään joukkueilta kauden edetessä maksu toteutuneista erotuomareiden matkakustannuksista. Piirin kautta maksettavia erotuomareiden kustannuksia ei makseta, mikäli erotuomarilla ei ole voimassa olevaa pelipassia. Erotuomarin tulee toimittaa kilpailunjärjestäjälle verokortti ennen kauden ensimmäistä virallista otteluaan, sillä maksajalla on velvollisuus periä 60 % ennakonpidätys, jollei verokorttia esitetä.

EROTUOMARIN ESTEELLISYYS
Mikäli erotuomari on estynyt saapumasta hänelle määrättyyn otteluun, on hän itse velvollinen järjestämään tilalleen sijaisen. Tehtävää vaihdettaessa erotuomarin tulee pyrkiä siihen, että järjestävälle seuralle ei aiheudu vaihdoksesta oleellisia lisäkustannuksia alkuperäiseen erotuomarimääräykseen verrattuna. Estyneen erotuomarin tulee myös ilmoittaa ottelun kotijoukkueelle, kenet hän on hankkinut sijaisekseen. Ottelun kotijoukkue on velvollinen järjestämään otteluun asetellulle erotuomarille sijaisen ainoastaan siinä tapauksessa, mikäli joukkueet ovat siirtäneet otteluajankohtaa ja erotuomari on estynyt saapumasta otteluun uutena otteluajankohtana. Erotuomarivaihdoksen otteluun hoitaa piiri/erotuomariasettelija ainoastaan silloin, kun otteluun nimetty erotuomari on määrätty liiton tehtäviin, hänelle on aseteltu ottelu hänen ajoissa etukäteen ilmoittamalleen esteellisyyspäivälle tai hän on terveydellisistä syistä kykenemätön hankkimaan itselle sijaista.

EROTUOMARITEHTÄVÄN LAIMINLYÖNTI
Mikäli erotuomari ei saavu otteluun, on ottelu kuitenkin pyrittävä pelaamaan aikataulun mukaisesti. Tällöin on erotuomariksi valittava pätevin saatavissa oleva erotuomari. Ellei ketään erotuomaria ole paikalla, tulee otteluun osallistuvien seurojen valita erotuomariksi sopivaksi katsomansa henkilö, jonka valinnasta ei voida tehdä vastalausetta. Erotuomaritehtävän laiminlyönti on ehdottomasti saatettava piirin tietoon. Tehtävänsä laiminlyönyttä erotuomaria laskutetaan piirin syyskokouksen hyväksymän sakon mukaisesti 50 € / ottelu.

MITALIT / PALKINNOT
Piirin P15/T15 – P12/T12 ikäluokissa jaetaan mitalit (18 kpl/joukkue) kolmelle parhaalle joukkueelle.
Mitalit jaetaan seuraavin perustein:
1. Piirin Puolen Suomen Liigan joukkueiden syksyn sarjan sijoitusten perusteella
2. Piirin Aluesarjan joukkueiden syksyn sarjan sijoitusten perusteella (pois lukien PSL joukkueet)
3. Piirin Ykkösen joukkueiden syksyn sarjan perusteella (pois lukien PSL joukkueet)