Skolfotboll 2017

Mellersta-Österbottens distrikt av FBF arrangerar för 31. gången vår traditionell lågstadiets skolfotbollevenemang för klasserna 1-6.

Fyra tävlingsklasser:
- Flickor
- Pojkar
- Skolor med högst 80 elever (måste alltid minst två flickor vara på plan)
- Skolor med högst 30 elever (måste alltid minst två flickor vara på plan)

MATCHDAGAR 2017
- Kvalturneringar spelas 09.-11.05. RESULTAT
- Semifinaler spelas tisdag 23.05. RESULTAT
- Finalturnering spelas torsdag 01.06. i Karleby RESULTAT

Skolorna kan ansöka om arrangörskap till kval- och semifinal tureneringar.
Den arrangerande skolan ordnar domare till matcherna.

ANMÄLNINGAR TILL TURNERINGEN SENAST 20.04.2017!

För mera information om turneringen kontakta:
Roy Frilund 050 411 5456 / roy.frilund(at)gmail.com
Craig Ramsay 0207 4133 92 / craig.ramsay(at)palloliitto.fi

OBS!
Deltagaravift till årets turneringen är 30 € för skolans första lag och 20 € / per lag för varje lag därefter.
Anmälning till skolfotboll bekräftas med att betala anmälningsavgift
till Mellesta-Österbottens distrikt av FBF konto direkt efter anmälningen FI44 2011 1800 0439 46 NDEAFIHH.
I samband med  beltalningen kom ihåg att meddela slolans namn i "text fältet".