Ansökan om dubbelrepresentation

Ansökningar om dubbelrepresentation behandlas en gång per veckan och behandlingsdag är onsdag. Med undantag för juli, när ansökningar inte behandlas. Ansökningen om dubbelrepresentation behandlingsavgift är 15 € / spelare. Behandlingsavgift betalas av föreningen var dubbelrepresentation beviljas. Behandlingsavgifter faktureras efter ansökningar har behandlat. Spelaren som beviljas dubbelrepresentation har tillstånd att spela först då behandlingsavgift är betalt.

Distriktets dubbelrepresentation regler (bara på finska) >>>