Kurinpito ja vastalauseet

Kurinpito

Kurinpitoasioita piirin otteluissa käsittelee - lähinnä erotuomariraporttien tai piiritoimiston tekemien tarkastusten yms. perusteella - piirin Kurinpitovaliokunta.
Valiokuntaan kaudella 2019 kuuluvat:
- Ilkka Vainikka (pj.), Lappeenranta
- Matti Hyrkkänen, Savitaipale
- Keijo Pietarinen, Lappeenranta

Kuripitovaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä ja Palloliiton Kilpailumääräysten 27§:n 2. momentin tarkoittamana kurinpitoasioita käsittelevänä piirin toimihenkilönä toimii kilpailupäällikkö Paavo Kurkaa. Hänen ollessa lomalla tai muuten estyneenä varahenkilönä toimii piirijohtaja Veijo Vainikka.Yhteydenpito kurinpitoasioissa tapahtuu piiritoimiston välityksellä.

Vastalauseet

Piirin otteluita koskevat vastalauseasiat käsittelee piirin Vastalausevaliokunta.
Valiokuntaan kaudella 2019 kuuluvat:
- Pekka Niskanen (pj.), Lappeenranta
- Jouko Kervinen, Lappeenranta
- Ari Liikanen, Mikkeli
Kaikilla valiokunnan jäsenillä on oikeustieteellinen koulutus

Vastalausevaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii piirijohtaja Veijo Vainikka ja hänen ollessa estyneenä varahenkilönä kilpailupäällikkö Paavo Kurkaa. Yhteydenpito vastalauseasioissa tapahtuu piiritoimiston välityksellä.

Piirin ottelua koskeva vastalause on toimitettava kirjallisena piiritoimistoon kahden (2) vuorokauden kuluessa ottelusta. Jos vastalause koskee yksittäisen pelaajan pelioikeutta on vastalause toimitettava piirin seitsemän (7) vuorokauden kuluessa ottelusta. Vastalauseen mukaan on liitettävä todistus piirin tilille maksetusta vastalausemaksusta, joka aikuisten sarjoissa on 250 euroa, muissa ja kaikissa nuorten ja lasten sarjoissa 150 euroa.

Tarkemmat vastalausetta ja sen toimittamista koskevat määräykset selviävät Palloliiton Kilpailumääräysten 25 §:stä. Kilpailumääräykset löytyvät mm. tästä >>