Sopimus palkkioiden maksamisesta

Osapuolet         Erotuomarikerho                       _________________________________________________

                           Seura                                        _________________________________________________

Mikäli seura ei kuulu yksiselitteisesti minkään erotuomarikerhon toiminta-alueeseen, niin silloin toisena osapuolena sopimuksessa on piiri.

Sopimuksen voimaantulo     
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, siitä hetkestä alkaen kun sopimuskappale on lähetetty sopimusosapuolten allekirjoituksien jälkeen Suomen Palloliiton Itä-Suomen piiriin.  Piiri julkaisee sivuillaan tehdyt sopimukset.
Sopimus koskee ainoastaan virallisia liiton ja piirin otteluja.

Sopimus koskee myös erotuomarikerhoon kuulumattomia alueen erotuomareita.  Piiri voi yksittäisissä tapauksissa määrittää sopimuksen koskemaan seuran otteluissa myös toisen erotuomarikerhon erotuomareita.

Palkkioiden maksaminen      
Seuran edustaja on velvoitettu olemaan paikalla max. 15 min ottelun jälkeen ja ottamaan vastaan erotuomarilaskut. Ottelupalkkiot maksetaan välittömästi pelitapahtuman jälkeen kunkin tuomarin ilmoittamalle pankkitilille. Erotuomaripalkkiomaksu on maksettava pääsääntöisesti viimeistään kolmantena (3.) pelin jälkeisenä arkipäivänä.  Maksupäivästä voidaan tehdä myös muu erillinen sopimus.

Tämä sopimus ei estä seuraa maksamasta palkkiota myös käteisellä heti ottelutapahtuman jälkeen. Erotuomarit kuittaavat tällöin laskun normaalisti maksetuksi pelin jälkeen.  Lisäksi eri osapuolet voivat tehdä muunlaisen keskinäisen sopimuksen.

Erotuomarit jättävät verokorttinsa tai kopion siitä kauden ensimmäisessä ottelussa. Verokortin puuttumisesta seura on oikeutettu pidättämään verolain mukaisen 60 %:n ennakonpidätyksen.

Maksava seura on velvoitettu hoitamaan lakisääteiset ennakonpidätykset ja palkkailmoitukset normaalin verokäytännön mukaan.

Sopimusrikkomus                     
Mikäli palkkio maksetaan myöhässä, viivästyminen ilmoitetaan piiriin. Piiri huomauttaa asiasta seuran yhdyshenkilöä. Myös seuraedustajan puuttuminen ottelun jälkeen voidaan katsotaan sopimusrikkomukseksi.

Ylivoimainen este                      
Mikäli maksun myöhästyminen katsotaan aiheutuneen ylivoimaisen esteen vuoksi, esim. pankkilakko, luonnon katastrofi, yms. ei viivästymisestä aiheudu huomautusta.
Ylivoimaiseen esteeseen ei kuulu: asian inhimillinen unohtaminen, sairaudet, lomat, yms. Päätäntävalta huomautuksen antamisella on piirijohtajalla erotuomarikerhon esityksestä.

Sopimuksen purkautuminen
Erotuomarikerho on oikeutettu päättämään sopimuksen seuraa kuulematta kolmannen vuosittaisen sopimusrikkomuksen jälkeen. Sopimus puretaan yhteistyössä piirijohtajan kanssa, ja siitä informoidaan seuraa ja sen joukkueita.

Sopimus purkautuu myös, mikäli molemmat seurat sitä haluavat, ja asia saatetaan piirin tietoisuuteen.  Sopimuksen yksipuolinen purkaminen erotuomarikerhon tai seuran toimesta vaatii piirijohtajan tai loppukädessä piirihallituksen hyväksynnän.

Riitatilanteet                                                            
Erimielisyydet sopimuksen noudattamisessa ratkaisee ensisijaisesti piirijohtaja. Hän voi harkitessaan viedä asian myös piirihallituksen päätettäväksi.

Allekirjoitukset

                           
                            ______________________                                    ______/_____201____

 

                             ______________________________                 ______________________________

                             Erotuomarikerho                                                    Seura