Piirisarjojen toimintaohjeet

Erotuomarin laiminlyönti

1. Mikäli erotuomari jää pois ottelusta, on ottelu kuitenkin pyrittävä pelaamaan aikataulun mukaisesti. Tällöin on yritettävä löytää joku toinen tuomari tai muu henkilö, jonka molemmat joukkueet hyväksyvät tuomariksi. Erotuomarivalinnasta ei voi tehdä vastalausetta jälkikäteen. Sijaisena toimivalle erotuomarille maksetaan ottelun normaali erotuomaripalkkio.
2. Jos erotuomari jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta hänelle aseteltuun otteluun, hänelle määrätään laiminlyöntisakko. Se on ensimmäisellä kerralla 35 € tai 70 € (erotuomarivaliokunta käsittelee asian) ja toisella kerralla 85 €.

Luovutukset

1. Piirin sarjoissa sallitaan yksi luovutus. Luovutuksia ei kuitenkaan sallita miesten Kolmosessa, Nelosessa, naisten Kolmosessa, naisten Nelosen Nousulohkossa eikä nuorten kilpasarjoissa, näissä jo ensimmäinen luovutus aiheuttaa sarjasta sulkemisen. Liiton kilpailuissa ei sallita luovutuksia.
2. Luovutuksista peritään sakko. Piirin aikuisten sarjoissa luovutusmaksu on 150 € ja nuorten sarjoissa 100 €. Sarjasta luopuminen tai sulkeminen luovutusten takia on kolme kertaa luovutusmaksu.
3. Sarjasta luopuminen ilmoittautumisen jälkeen, mutta ennen sarjan alkamista aiheuttaa kaksi kertaa ao. sakon ja syksyn nuorten sarjoissa vastaavasti.
4. Mikäli kotijoukkue luovuttaa, tulee sen korvata vierasjoukkueen matkakulut 1€/km mikäli vierasjoukkue tulee Helsingin ulkopuolelta. Koskee siis yhteisiä sarjoja Uudenmaan piirin kanssa.

Urheilun pelisäännöt

Ottelupöytäkirjat ja pelaajaluettelot

1. Jokaisen joukkueen on täytettävä pelaajansa TASOon omalla tunnuksellaan. Ohjelmaan on valmiiksi siirretty pelaajat ikäluokittain pelipassien perusteella. Pelaajaluetteloa käytetään ottelupöytäkirjojen pohjana. Tarkat ohjeet löytyvät TASOsta.
2. Tulostettavaa ottelupöytäkirjaa käytetään kaikissa sarjoissa mukaan lukien Harrasteliiga.  
3. Molemmat joukkueet tulostavat netistä ennen peliä ottelupöytäkirjan, johon tulostuu ottelun tiedot sekä molempien joukkueiden pelaajat. Allekirjoitettavaksi ja erotuomarille annettavaksi valitaan se, kumpi on tulostettu myöhemmin ja sisältää siksi lopullisemmat tiedot.
4. Joukkueet tarkastavat ja täydentävät tarvittaessa pelaajaluettelonsa ja yliviivaavat ne pelaajat jotka eivät osallistu kyseiseen otteluun, ennen kuin antavat ottelupöytäkirjan erotuomarille. Muistakaa, että kaikki keiden nimet ovat pöytäkirjassa katsotaan pelanneen, mikäli ottelussa on edestakaiset vaihdot.
5. Jos joukkue kirjoittaa pöytäkirjaan enemmän kuin kaksi pelaajaa käsin, tullaan joukkuetta sakottamaan, koska tällöin erotuomari joutuu tulkitsemaan käsikirjoitettua tekstiä ja täyttämään nimiä pöytäkirjaan, mikä on joukkueiden tehtävä. Nimien on oltava täsmällisesti oikein kirjoitettuna.
6. Joukkueen edustajan on allekirjoitettava pöytäkirja nimenselvennyksellään. Ottakaa valokuva pöytäkirjasta, jonka annatte erotuomarille, jos haluatte jälkikäteen tutkia originaalia.
7. Mikäli ottelussa on tapahtunut kentältäpoistoja, on joukkueen heti ottelun päätyttyä varmistettava erotuomarilta kentältä poistetun pelaajan nimi, jotta pöytäkirjan tiedot ovat oikein.
8. Ottelun jälkeen erotuomari täyttää netissä pöytäkirjaan omat merkintänsä (mm. varoitukset, maalit ja päivittää pelaajatiedot), tallennuksen jälkeen ottelun tiedot ovat kaikkien nähtävissä.
9. Maalintekijätilastot päivittyvät suoraan pöytäkirjoista, joten virheet pitää korjata aina pöytäkirjaan. Olkaa niissä tapauksissa yhteydessä piiriin. 
10. Nuorten peli-illoissa annetaan pelaajalista erotuomarille vain jokaisen peli-illan ensimmäisessä pelissä.
11. Mikäli ottelun alkaessa asianmukaisesti täytettyä ottelupöytäkirjaa ei olla annettu erotuomarille, käynnistää erotuomari ottelun ja joukkueiden on puoliaikaan mennessä saatava pöytäkirja kuntoon tai erotuomari lopettaa ottelun puoliajalla. Tähän syyllistynyttä joukkuetta rangaistaan vähintään sakolla.

Ottelu- ja turnausluvat

1. Seura voi järjestää kilpailu-, harjoitus- ja ystävyysotteluita sekä turnauksia. Niistä on kuitenkin ilmoitettava liittoon tai piirin. Turnauksiin on saatava piirin lupa. Kaikki Pelaa -ohjelman turnauskriteerejä tulee noudattaa.
2. Piiri myöntää luvan turnauksen järjestämiseksi, ja kaupungin liikuntavirasto myöntää kentän. Molempia varten on oma anomuskaavakkeensa. Hyväksytty turnauslupa maksaa 15 €. 
Kaupunki perii turnauksista liikuntaviraston listan mukaiset käyttömaksut.
3. Liitolla ja piirillä on oikeus kieltää ottelun pelaaminen tai turnauksen järjestäminen.
4. Erotuomarit eivät voi ilman lupaa tuomita kuin luvan saaneissa turnauksissa ja otteluissa.
5. Piirin jäsenseurat saavat osallistua vain sellaisiin turnauksiin, joille on myönnetty lupa.

Ottelusiirrot

1. Otteluita ei saa siirtää ilman piirin lupaa.
2. Kun ottelu halutaan siirtää, pitää ensin ottaa yhteys vastustajaan ja sopia yhdessä molemmille sopivista uusista pelipäivistä. Kun tämä on sovittu, otetaan yhteys piiriin. Piiri etsii uuden ajan ja paikan pelille esitetyt toiveet huomioiden ja peruuttaa vanhan ja asettelee uuden erotuomarin. Netistä kannattaa varmistaa, että ottelun kenttä-  ja aikatiedot ovat kuten sovittiin.
3. Kilpailusääntöjen mukaisista siirroista ja siirroista, jotka on tehty ennen erotuomariasettelua, ei peritä maksua. Ottelusiirtomaksu laskutetaan siirtoa pyytäneeltä seuralta. Ilman lupaa tehdyistä siirroista laskutetaan siirtomaksu molemmilta seuroilta. Maksut löytyvät kohdasta piirin maksut.
4. Otteluita ei saa siirtää lohkon ohjelman mukaista viimeistä ottelua myöhemmäksi.

Pelikiellot (oma alasivu)

Suomessa kasvatettu pelaaja (SK-pelaaja)
1.
Piirin sarjoissa tämä pykälä koskee Miesten Kolmosta.
2. Vähintään seitsemän SK-pelaajan on pelattava ottelussa.
3. Mikäli kohdan 2 ehdot eivät täyty, joukkueen katsotaan käyttäneen pelioikeudettomia pelaajia. Tällaisessa tapauksessa asia käsitellään kilpailumääräysten 24 §:n mukaisesti.
4. Erittäin painavista syistä Helsinki - Uusimaan kilpailutoiminto voi myöntää seuran anomuksesta poikkeusluvan tähän pykälään.
Kilpailumääräysten mukaan ”SK-pelaaja on pelaaja, joka on ollut rekisteröityneenä suomalaiseen seuraan yhteensä vähintään kolmen vuoden ajan 12 – 21 -vuotiaana.” Seurojen antaman tiedon perusteella lisätään TASO:n pelaajalistaan merkintä jokaisen SK-pelaajan kohdalle, joka tulostuu myös ottelupöytäkirjoihin.
Poikkeuslupien kohdalla noudatetaan seuraavia periaatteita:
Pelaajakohtainen poikkeuslupa SK-sääntöön voidaan myöntää seuran tekemästä pelaajakohtaisesta hakemuksesta. Lupaa haetaan ja se voidaan myöntää yhdeksi jalkapallon pelikaudeksi kerrallaan. Lupa-anomusta käsitellessään hakemusta käsittelevä taho harkitsee asiaa kokonaisuutena pelaajan, seuran, sarjan ja suomalaisen jalkapallon edut huomioiden.
Lupa voidaan myöntää seuraavin perustein:
- pelaaja on edustanut samaa seuraa vähintään kolme (3) vuotta ja pelannut kyseisessä joukkueessa sinä aikana sekä lisäksi pelaaja opiskelee Suomessa tai saa säännöllistä toimeentuloa muusta kuin jalkapallon pelaamisesta.
Näyttövelvollisuus siitä, että poikkeuslupaedellytykset täyttyvät, on lupaa hakevalla. Hakemusta käsittelevä taho voi pyytää seuralta lisäselvitystä hakemukseen. Luvan myöntämisestä päättävällä taholla on oikeus hylätä hakemus, mikäli seura ei noudata täydennyspyynnön määräaikoja.

Turvapaikanhakijoiden osalta noudatetaan kansainvälisistä pelaajasiirroista annettuja määräyksiä.

Ohje rekisteröintiin: 
Kolmosessa pelaavien joukkueiden tulee ennen kauden ensimmäistä otteluaan päivittää pelaajalistansa ajan tasalle Tasoon ja lähettää sen jälkeen piiriin tieto ketkä niistä eivät ole SK-pelaajia.
Jos kauden aikana joukkueeseen tulee uusia pelaajia, myös heistä tulee toimittaa sama tieto piiriin.

Tasapisteet
Joukkueiden sijoituksista tasapisteissä on oma ohjeisto alasivullaan.

Tulospalvelu

Tulospalvelun nopeuttamiseksi tulee joukkueen ottelupäivänä ilmoittaa tulos TASOon. Erotuomarit täyttävät ottelupöytäkirjan viimeistään ottelua seuraavana arkipäivänä.

Vaihtopenkki

Vaihtopenkkien tulee olla samalla puolella kenttää keskiviivan molemmin puolin. Kaikki vaihtopenkin alueella olevat henkilöt tulee kirjata ottelupöytäkirjaan. Kaikki ao. henkilöt ovat siis kurinpitotoimien piirissä, eli joukkue joutuu vastaamaan heidän mahdollisesta huonosta käyttäytymisestä. Suositellaankin, että pelaajien vanhemmat ja muut kannattajat ovat selvästi erossa joukkueesta, mieluiten toisella puolella kenttää. Miesten Kolmosessa käytetään myös teknistä aluetta.

Varoitussakko

Joukkueen saadessa samassa ottelussa vähintään viisi (5) varoitusta (suora kentältäpoisto tai vaihtopenkiltä poisto katsotaan kahdeksi varoitukseksi) sakotetaan seuraa 85 eurolla. Toistuvissa tapauksissa kurinpitovaliokunta voi tuplata sakon.

Vastalauseet

Vastalauseiden tekemisestä on tarkat ohjeet kilpailumääräyksissä (25 §). Piirin sarjoissa vastalausemaksu on 250 €. Vastalause on lähetettävä kirjallisesti kahden vuorokauden kuluessa ottelusta kilpailun järjestäjälle. Jos vastalause koskee pelaajan pelioikeutta, se on lähetettävä seitsemän päivän kuluessa ottelusta. Vastalausetta ei oteta tutkittavaksi, jos sitä ei ole riittävästi perusteltu tai sitä ei ole maksettu tai siihen ei ole kirjattu sitoumusta vastalausemaksun maksamisesta, mikäli vastalausetta ei hyväksytä. Kenttää tai sen varusteita koskevaa vastalausetta ei tutkita, ellei siitä ole ilmoitettu erotuomarille ennen ottelun alkua.