C-tason futsalvalmentajakoulutus

Helsingin piiri järjestää C-tason futsalkoulutuksen  
Koulutuspaikkana toimii ArenaCenter, Myllypuro.
Lisätietoa kurssista löytyy TÄSTÄ.

Ilmoittautuminen:
http://splhelsinki.etapahtuma.fi/
Palvelutunnus:   
Kurssin hinta helsinkiläisten seurojen edustajille 150€ ja muille 300€.
Helsingin piirihallitus on myöntänyt koulutustuen helsinkiläisten seurojen edustajille.

Ilmoittautuminen päättyy klo 12:00.
Kurssi pidetään, jos osallistujia tulee kymmenen.
Kurssille otetaan maksimissaan 16 henkilöä.

Koulutuksen tavoitteet ja vaatimukset

C-tason futsalvalmentajakoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet futsalpelaajien ja - joukkueiden valmentamiseen ja johtamiseen. Lajisisällöllisesti koulutus painottuu futsalpelaa- jien henkilökohtaisten teknisten ja taktisten taitojen sekä 2-3 pelaajan yhteistyötaitojen kehit- tämiseen. Lisäksi koulutuksessa perehdytään futsaljoukkueen hyökkäys- ja puolustuspelaami- sen, mukaan lukien erikoistilannepelaamisen, perusteisiin. Kurssilaiselta saatetaan edellyttää etätehtävien ja valmennusosaamista arvioivan näyttökokeen suorittamista kurssin läpäisemi- seksi. Kurssin hyväksytty suorittaminen antaa myös valmiudet hakeutua SPL:n valtakunnalli- sesti järjestämään UEFA Futsal B -valmentajakoulutukseen. 

Kurssilaisvalinnat
C-tason futsalvalmentajakursseille valittavien riittävien esitietojen varmistamiseksi kurssia suositellaan ensisijaisesti vähintään SPL:n D-tason valmentajakoulutuksen suorittaneille tai ainakin kahden vuoden lajitaustan omaaville futsalvalmentajille.