Valmentajakoulutus - Kaakkois-Suomi

Piirin valmentajakoulutukset

VALMENTAJAKOULUTUS UUDISTUU

Valmennusosaaminen ja sen vaikuttavuuden vahvistaminen on keskeinen keino pelaajan laadukkaan arjen luomisessa. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on osaava ja koulutettu valmentaja. Tämän tavoitteen myötä Suomen Palloliitto uudistaa valmentajakoulutuksensa rakennetta, sisältöjä, koulutustapoja ja menetelmiä. Uudistus on Palloliiton historian suurin ja tulee entisestään vahvistamaan valmentajien osaamista käytännön kenttätyössä. 
 
Uudistuksen alkuvaiheen suurin käytännön muutos on se, että aikaisemmin pohjalla olleet E- ja D-valmentajakoulutukset poistuvat ja niiden tilalle tulevat seuraavat uudet koulutukset:
 
Tämän lisäksi entinen C-valmentajakoulutus tulee muuttumaan UEFA C:ksi, joka toimii etenkin 1215-vuotiaiden ikävaihekoulutuksena ja antaa perustan myös aikuisten tai vanhempien nuorten valmentamiselle. Tämän jälkeen valmentajien on mahdollista suorittaa C+ lasten valmentajien erikoiskoulutus tai UEFA B ja edetä UEFA A:n kautta aina UEFA Pro:lle asti. Maalivahtivalmentajien, futsalvalmentajien ja fyysisen osa-alueen valmentajien omat erikoistumiskoulutukset ovat tärkeä osa uudistusta. 
 
Uutta tulee olemaan myös alueilla ja seuroissa toteutettavat teemakoulutukset, joissa käsitellään mm. jalkapallotekniikoiden opettamista, fyysisen harjoittelun, pelin oppimisen ja henkisten valmiuksien teemoja. 
 
Koulutuspolut E- ja D-tason suorittaneille: 
 E-tason suorittaneet etenevät Futisvalmentajan starttiin. 
 D-tason suorittaneet voivat edetä UEFA C-tason koulutukseen. 
 Ennen C-tasolle etenemistä on suositeltavaa käydä omaa kehittymästä tukeva ikävaihekoulutus tai teemakoulutus. 
 
Koulutuspolut uusille valmentajille:
 Kaikki uudet valmentajat aloittavat koulutuksen Futisvalmentajan startista. 
 Startin jälkeen valmentaja voi edetä oman valmennettavan ikäluokan 57 tai 811 –ikävaihekoulutukseen tai käydä molemmat koulutukset oman kehittymisen ja tarpeen mukaan.  
 Maalivahtivalmennukseen erikoistuvat pääsevät startin jälkeen maalivahtien D-tason koulutukseen. Mikäli maalivahtivalmennukseen erikoistuva haluaa edetä UEFA GK A -tasolle, valmentajalla tulee olla UEFA B -koulutus suoritettuna. 
 Futsal valmennukseen erikoistuvat käyvät startin jälkeen 57 tai 811 -ikävaihekoulutuksen ja sen jälkeen valmentajat voivat edetä futsalvalmentajien erikoistumispolulla C-tason koulutukseen. 
 Huippupelaajataustaiset voivat hakea starttikoulutuksen jälkeen UEFA B -tasolle. 
 UEFA C–tasolle pääsee suorittamalla startin, ikävaihekoulutukset / koulutuksen sekä yhden valinnaisen teemakoulutuksen.  
 
Seuroilla ja alueilla aktiivinen rooli valmennusosaamisen kehittämisessä
 
Uudistuksen alkuvaiheessa Palloliitto kouluttaa kouluttajia valtakunnallisesti ja alueellisesti. Koulutuksissa keskitytään koulutusosaamisen lisäämiseen uusien koulutusten sisältöjen ja menetelmien lisäksi. Seuroilla ja alueilla on erityisesti alkuvaiheen koulutuksien ja valinnaisten koulutusten jalkauttamisessa aktiivisen toimijan rooli. Koulutusprosesseja pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon ja laadukkaasti omassa seuraympäristössä alueellisen koulutusvastaavan tukemana.
 
Koulutusuudistus tulee tarjoamaan valmentajille entistä monipuolisempia mahdollisuuksia kehittää ja päivittää omaa valmentajaosaamistaan haluamaansa suuntaan.
 
Uusia koulutuksia käynnistyy alueilla ja seuroissa syksyn ja alkuvuoden aikana. Alueellisia kouluttajakoulutuksia on heti loppusyksystä ja alkuvuodesta. Alkuvaiheen kehitysspurtin jälkeen UEFA B, A ja Pro sekä erikoistuvien valmentajien koulutukset uudistuvat.
 
VALMENNUSKOULUTUKSEN KALENTERI
SYKSY 2018        
  Futisvalmentajan startti      
  OSA 1     20.10.2018  Lappeenranta >  ilmoittautuminen viimeistään 12.10.2018       
  OSA 2 ja 3    2.-3.11.2018 Lappeenranta > ilmoittautuminen viimeistään 12.10.2018      
  OSA 1     21.10.2018  Loviisa > ilmoittautuminen viimeistään 12.10.2018          
  OSA 2     11.11.2018   Loviisa      
  OSA 3     28.11. 2018  Loviisa      
  Ikäluokkamoduuli 5-7v      
         
         
  Ikäluokkamoduuli 8-11v      
         
         
KEVÄT 2019        
  Futisvalmentajan startti      
  Ikäluokkamoduuli 5-7v      
  Ikäluokkamoduuli 8-11v      
  UEFA C      
  Maalivahtivalmentajien D-taso      

UEFA C

UEFA C koulutuksen jälkeen valmentaja:

Urheilu ja lajiosaaminen

 • osaa suunnitella ja toteuttaa nuorten vaiheen toimivia harjoituksia, harjoitusviikkoja ja jaksoja kokonaisvaltaisesti ja osaa aktivoida nuorten omaehtoista harjoittelua
 • osaa reflektoida toimintaa suhteessa seuran tai Palloliiton valmennuslinjaan
 • tuntee jalkapalloon pelinä ja urheilulajina (lajianalyysi) sekä kehitystrendit
 • tuntee jalkapallosäännöt
 • osaa erilaisten harjoitetyyppien ja valmennustyylien käytön vaikutukset oppimisprosessiin ja harjoitusten intensiteettiin ja rasittavuuteen
 • osaa kehittää ikävaiheen yksilöllisiä teknis-taktisia puolustus- ja hyökkäyspelaamisen valmiuksia, tuntee pelin vaiheet ja joukkuepelaamisen perusteet
 • hyödyntää nuorten pelin ymmärryksen ja havainnoinnin kehitysvaiheen
 • osaa huomioida fyysisessä valmennuksessa kasvupyrähdyksen, huomioi murrosiän erilaiset vaikutukset valmennukseen ja tukea nuoren kasvua urheilulliseksi futariksi
 • osaa johtaa ottelutapahtuman, analysoida peliä pelin aikana ja pelin jälkeen videoklippien avulla
 • osaa huomioida maalivahdin peruspelaamisen laatutekijät, tuntee Palloliiton maalivahtivalmennuksen linjaukset ja huomioi maalivahdit harjoittelussa

Ihmissuhdetaidot

 • osaa rakentaa ja tukea ryhmän henkeä ja tavoitteellisuutta
 • hyödyntää erilaiset kilpailut ja kilpailutilanteen valmennuksessa
 • tukee yksilöiden omistajuutta ja määrätietoisuutta
 • tiedostaa nuorten erilaiset motivaation tasot ja muodot harrastuksessa
 • osaa kehittää oman valmennusryhmän toimintaa
 • osaa toimia yhteistyössä pelaajan toimintaympäristöön vaikuttavien muiden tahojen, kuten vanhempien, kouluvalmennuksen, liiton/alueen valmentajien kanssa

Itsensä kehittämisen taidot

 • tiedostaa ja tunnistaa omia mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen
 • osaa arvioida kehitystä ja toiminnan laatua yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • huolehtii omista voimavaroistaan

TUTOROINTI JA ARVIOINTI/OSAAMISEN NÄYTTÖ

Koulutuksen tutorointiot, itsearviointi ja osaamisen näyttö

UEFA C -koulutuksen aikana alueen kouluttaja käy tutoroimassa kaksi kertaa valmentajan vetämän harjoituksen ja yhden ottelun.  

 • Valmentaja tekee samalla ohjatun itsearvioinnin ja suunnittelee jatkokouluttautumista. 
 • Valmentaja näyttää harjoitusten ja ottelun johtamisessa UEFA C-tason vaatimusten mukaista osaamista.

HYVÄKSI LUKEMISET / OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Mahdolliset hyväksi lukemiset / osaamisen tunnustaminen
Valmentaja voi osoittaa osaamisen ja kerätä mm. todistukset osioihin joihin hyväksilukua hakee.
Valmentaja voi osoittaa vastuukouluttajalle näyttämällä teemakohtaisen osaamisen.

UEFA C Koulutusohjelma:
Koulutuspaikka:

Käytännön harjoitteet:
Lähijaksoille mukaan:

Harjoitteluvarusteet, juomapullo, pallo ja muistiinpanovälineet

Lähijaksoja:
 
3 kertaa ( 57,5h )
Pienryhmätoiminta:
1 kerta ( 8,5h )
Harjoitustutorointi:
2 kertaa ( 6h )
Ottelujohtamisen tutorointi:
1 kerta ( 4h )

Kurssi toteutetaan toistaiseksi yhdessä uudenmaan piirin kanssa
Prosessimuotoisen (seura-) koulutuksen hinta räätälöidään erikseen.

SEURAAVAT KOULUTUKSET:

UEFA C-kurssi (uusi)

OSA 1. 26.-28.10.2018, Kisakallio
OSA 2. Pienryhmä Päivä (Aika sovitaan ekan jakson jälkeen)
OSA 3. 16.-18.11.2018, Kisakallio
OSA 4. 1.12.2018, Piirintoimisto
OSA 5. Ottelujohtaminen ja näyttö (aika ja paikka sovitaan kurssilla)
C-kurssin Hinta on 750€
Ilmoittautuminen päättyy 1.10.2018.
Ilmoittautuminen 
Ohjelma

UEFA B

UEFA B kurssi järjestetään yhteistyössä Uudenmaan piirin kanssa.
Koulutus sisältää 5+1 kurssijaksoa, joista viimeinen on näyttöharjoitus omassa toimintaympäristössä

Hakulomake (Uudenmaan piiri) lähetetään Uudenmaan piiriin ja sähköpostitse oman piirin nuorisopäällikölle . Ilmoittautuminen viimeistään 12.2.2018

Hakijalla tulee olla suoritettuna C-kurssi 2012 tai aiemmin tai C-kurssi ja Grassroots Diploma näyttö 2013 tai myöhemmin.
kurssin hinta 1500,00e

Koulutuksen läpivienti edellyttää täysipainoista sitoutumista, poissaoloja ei hyväksytä.

SEURAAVA KURSSI: Uudenmaan piirin toimisto ja Legirus -Areena 

Osa 1 23.-25.3.2018
Osa 2 18.4 ja 20.-22.4.2018
Osa 3 19.-20.5.2018
Osa 4 viikoilla 21-23
Osa 5 viikoilla 24-25
osa 6 viikoilla 31-33

Lisätietoja Kaakkois - Suomen piirin nuorisopäälliköl Hannu Ollila puh. 040-7324817

UEFA B koulutukseen on määritelty osaamistavoitteet, jotka valmentajan tulee hallita koulutuksen päätteeksi. Mikäli tavoitteet eivät täyty, valmentajalle ei voida myöntää koulutustasoa vastaavaa UEFA valmentajalisenssiä.  Koulutuksessa vaadittava osaamistaso ja näytöt on suoritettava hyväksytysti koulutusta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Valmentajalla on halutessaan mahdollisuus saada omalla kustannuksellaan tutori, jonka avulla voidaan paneutua tarvittaviin kehittämisalueisiin.

Valmentajan joukkueen tulee tukea valmentajan kehittymistä UEFA B -kurssin sisällön mukaisesti. Tämä tarkoittaa vähintään 8v8 pelimuodolla pelaavaa joukkuetta, jonka pelaajat ovat sitoutuneita tavoitteelliseen toimintaan. Lasten vaiheen (11-vuotiaat ja nuoremmat) joukkueiden valmentajien on haastavaa opetella koulutuksen asioita käytännön arjessaan, koska ikävaiheen oppimistavoitteet eivät kohtaa kurssisisältöjä.

SEURAAVA KURSSI:

Aikataulu
Jakso I Jyväskylä 20.–22.4.2018
Jakso II Kuopio 17.–19.8.2018
Jakso III Jyväskylä 14.–16.9.2018
Jakso IV lähijakso seurassa, sovitaan myöhemmin

UEFA B kurssi järjestetään yhteistyössä Keski-Suomen ja Itä-Suomen piirien kanssa.

UEFA B-kurssille tulee hakea 13.3.2018 mennessä.
Hakulomake >> Keski-Suomen piirin sivuilta

Malli CV >>

Hakulomake lähetetään sähköpostitse oman piirin nuorisopäällikölle (muiden piirin valmentajat voivat lähettää hakemuksen joko Itä-Suomen tai Keski-Suomen piiriin)

Keski-Suomi
Timo Hämäläinen
timo.hamalainen(a)palloliitto.fi
040 702 1052

Itä-Suomi
Jaakko Pulkkinen
jaakko.pulkkinen(a)palloliitto.fi
050 330 9320

Hakulomake lähetetään sähköpostitse oman piirin nuorisopäällikölle (muiden piirin valmentajat voivat lähettää hakemuksen joko Itä-Suomen tai Keski-Suomen piiriin)
Hakijalla tulee olla suoritettuna
C-kurssi 2012 tai aikaisemmin
C-kurssi ja Grassroots Diploma näyttö 2013 tai myöhemmin.

Valinnat UEFA B kurssille ilmoitetaan hakijoille viimeistään 19.3.2018 mennessä.

Kurssin hinta 1200 euroa jos osallistujia vähintään 12.

Koulutuksen läpivienti edellyttää täysipainoista sitoutumista, poissaoloja ei hyväksytä.

Lisätietoja Keski-Suomen ja Itä-Suomen piirien nuorisopäälliköiltä.

MVD (entinen MV1) 

26.–27.5.2018, Uudenmaan Piirintoimisto
Kurssin hinta 240€
Ilmoittautuminen päättyy 14.4.2018

Omatoimisen harjoittelun ABC

OMATOIMINEN HARJOITTELU KESKEISEKSI OSAKSI LASTEN VALMENNUSTA

Hyvä lasten valmentaja
Olemme Palloliitossa päivittäneet viimeisten vuosien aikana valmennuslinjaamme. Ennen päivitystyötä on tehty laaja lajianalyysi siitä missä Suomifutis menee suhteessa muuhun maailmaan? Analyysien kautta valmennuslinjaamme olemme korostaneet mm., että lasten ja nuorten harjoittelussa tulee lisätä pelin kautta oppimista sekä kokonaisvaltaista yksilöllistä valmentamista. Miten nämä sitten toteutetaan käytännössä?

Joukkueharjoituksissa pelin kautta oppiminen
Joukkueharjoituksissa on tärkeää pelata paljon. Peleissä tulee olla teema, mikä toimii punaisena lankana koko yksittäisen harjoituskerran. Teema taas tulee tulla suunnitelmallisesta valmennuslinjasta. Peleissä valmentajan tehtävänä on luoda pelaajille erilaisia pelitilanteita, joissa pelaaja saa itse ratkaista esiin tulevat tilanteet. Pelien kautta myös perustekniikka jalostuu paremmin pelitaidoksi yhdessä fyysisten ja henkisten ominaisuuksien kanssa.

Omatoimista harjoittelua lisättävä/tuettava
On tutkittu, että esim. suomalainen alle 12v lapsi harjoittelee jalkapalloa puolet vähemmän kuin englantilainen lapsi. Olemme toki omaksuneet Suomifutiksessakin jo kotiläksykulttuurin alkeet, mutta emme vielä osaa tukea/vaatia lapsilta sitä johdonmukaisesti. Johdonmukaista tukemista on se, että meillä on kehittymisen seurantaan tukevat keinot sekä systemaattinen kotiläksyjen anto ja seuranta.
Uusia kehittymisen seurantaan tukevia työkaluja on nyt kaksi. Toinen on Palloliiton työstämä Playbook,  jossa on kuvattu erilaisia harjoitteita. Ideana on, että lapsi treenaa harjoitteita ja suorittaa ne vanhemman tai muun aikuisen läsnä ollessa. Hyvästä suorituksesta lapsi saa tarran, jonka liimaa Playbookiinsa. Kun tarroja on riittävästi, valmentaja järjestää taitokokeet, jonka suoritettuaan junnu saa Fortum Tutor -pinssin. Lisäksi oikeat mallisuoritteet ovat nähtävissä nettisivuilla https://www.fortumtutor.fi/jalkapallo/playbook/.

Omatoimisen harjoittelun ABC
Alla olevissa linkeissä ikäluokkakohtaiset valinnat selityksinä ja videoina

Omatoiminen harjoittelu käytännön toteutuksena

Seurojen valmennuspäälliköt;
-          Varmistakaa, että seuranne kaikki alle 12v valmentajat ottavat jommankumman työkalun aktiiviseen käyttöön ja että se tulee kirjattua seuranne valmennuslinjaan.
-          Anna tarkat ohjeet valmentajille miten pelaajien omatoimista harjoittelua tuetaan ja seurataano   Kotiläksyjä tulee antaa säännöllisesti esim. 1-2 x kuukaudessa
o   Kotiläksyjen tarkistuksia tulee tehdä säännöllisesti esim. 1 – 2 x kuukaudessa

-          Mikäli tarvitset neuvoa asiassa, käänny piirin valmennuskoulutuspäällikön puoleen

Lasten valmentajat;-         
-          Aseta yhden vuoden tavoitteeksi 3-5 keskeistä teemaa opittavaksi (seuranne valmennuslinjasta)
-          Anna säännöllisesti teemojen kotiläksyjä (esim. 1-2 x kuukaudessa)
-          Tarkista säännöllisesti ovatko pelaajat kehittyneet/harjoitelleet kotiläksyjä (esim. 1-2 x kuukaudessa)
-          Älä anna uusia teemoja läksyksi, ennen kuin valitut vuoden teemat on kunnolla opittu.

-          Mikäli tarvitset neuvoa, käänny seurasi valmennuspäällikön puoleen

Lasten vanhemmat;
-          Tue lapsiasi omatoimisen harjoittelun toteuttamisessao   kannustamalla omatoimiseen harjoitteluun
o   auttamalla kehittymisen seurannassa
o   positiivisella kehulla kehittymisestä

-          Mikäli tarvitset neuvoa, käänny joukkueesi valmentajan puoleen

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia toimii, kun pelaaja ja peli ovat keskiössä. Pelaajat harjoittelevat omatoimisesti taitojaan, joukkuetreeneissä pelataan paljon ja pelaajat saavat itse ratkaista esiin tulevat tilanteet sekä kaikessa tekemisessä säilyy aito iloisuus.
 

 

TREENIVINKIT

Esimerkkiharjoitteisiin on kirjattu kunkin harjoitteen pääteema. Huomioi kuitenkin, että useat harjoitteet harjoituttavat jalkapallon monia osa-alueita. Jos olet ennakkoon miettinyt mitä haluat pelaajiesi oppivan, niin esimerkkiharjoitteiden hyödyntäminen on tehokkaampaa ja monipuolisempaa. Muista myös, että sinä voit hyvinkin soveltaa ja kehitellä harjoitteita toimivimmiksi ja löytää muista lähteistä vielä parempia harjoitteita.

Treenivinkit on jaoteltu aihealueittain. Harjoitteiden soveltuvuutta eri ikävaiheille on arvioitu, mutta se on vaikeaa, sillä monet harjoitteet sopivat sovelletusti lapsille ja aikuisille.

Vinkit ja työkalut ovat Palloliiton U12 -työryhmän työn tuloksia, ne ovat vapaasti hyödynnettävissä ja edelleen kehitettävissä.

 Laukominen ja maalinteko

 Pienpelit

 Syöttäminen

Lisätiedot:

Hannu Ollila
Koulutuspäällikkö
hannu.ollila@palloliitto.fi
040-7324817

 •  
    •  
    •  

 

  •  
  •