Kansainväliset pelaajasiirrot ja -rekisteröinnit

AMATÖÖRIPELAAJIEN KANSAINVÄLISET PELAAJASIIRROT JA REKISTERÖINNIT

Pelaaja, jonka kansainvälinen pelilupa on toisessa kansallisessa liitossa, saa pelioikeuden pelata virallisessa ottelussa Suomessa välittömästi, kun hänellä on entisen liittonsa toimittama kansainvälinen pelilupa, jonka Suomen Palloliitto pyytää pelaajalle seuran pyynnöstä. Amatööripelaajia voidaan rekisteröidä vain miesten Kolmoseen tai alemmalla sarjatasolla pelaavaan joukkueeseen sekä naisten Kakkoseen tai alemmalla sarjatasolla pelaavaan joukkueseen.

Pelaajasiirtopyyntöä varten tarvitsemme seuraavat tiedot:
- pelaajan passista kopio
- pelaajan seura ja maa, jota viimeksi edustanut
- seura ja sarjataso, johon pelaajan pelioikeutta haetaan

Pelaaja joka ei ole pelannut 30 kuukauteen virallisia jalkapallopelejä missään, voidaan rekisteröidä uutena pelaajana piirin sarjassa pelaavaan joukkueeseen, jos pelaaja ja seura allekirjoituksellaan vahvistavat pelaamattomuuden. Siirron korvaava vahvistus pelaamattomuudesta, jalkapallo

Pelaaja joka ei ole pelannut 30 kuukauteen virallisia futsalotteluita missään, voidaan rekisteröidä uutena pelaajana piirin sarjassa pelaavaan joukkueeseen, jos pelaaja ja seura allekirjoituksellaan vahvistavat pelaamattomuuden. Siirron korvaava vahvistus pelaamattomuudesta, futsal

 

SOPIMUKSELLISEN AMATÖÖRIN JA AMMATTILAISEN PELAAJASIIRROT

SOPIMUKSELLINEN AMATÖÖRI

Pelaaja, joka saa jalkapallon pelaamisesta pelikaudessa enintään 2.000 euroa veronalaista tuloa, mutta jolla on näiden määräysten 9 §:n 1-kohdan mukaan oltava pelaajasopimus, ja joka pelaa miesten kolmessa ylimmässä sarjassa tai naisten kahdessa ylimmässä sarjassa. Veronalaiseksi tuloksi ei tässä kohtaa huomioida erilaisia bonusehtoja ja muita vastaavia tulevaisuudessa selviäviä maksuja.

Pelaajasiirtopyyntöä varten tarvitsemme seuraavat tiedot:
- pelaajan passista kopio
- pelaajan seura ja maa, jota viimeksi edustanut
- pelaajasopimus ja oleskelulupa tai sen hakemisesta asianomaiselta viranomaiselta saatu kuittaus

AMMATTILAINEN

Pelikauden aikana vähintään 16 vuotta täyttävä pelaaja, joka saa tai tulee saamaan jalkapallon pelaamisesta pelikaudessa yli 2.000 euroa veronalaista tuloa, ja joka pelaa miesten kolmessa ylimmässä sarjassa tai naisten kahdessa ylimmässä sarjassa. Veronalaiseksi tuloksi ei tässä kohtaa huomioida erilaisia bonusehtoja ja muita vastaavia tulevaisuudessa selviäviä maksuja.

Ammattilaispelaajien pelaajasiirrot käsitellään FIFA TMS -järjestelmää käyttäen. Ammattilaisiksi tulevien naispelaajien pelaajasiirtopyynnöt käsitellään kuten sopimuksellisten amatöörienkin.

Ammattilaisten ja sopimuksellisten amatöörien pelaajasiirroissa yhteyshenkilöt: Kirsi Rautio ja Lasse Tirri.

Jos pelaaja pelaa miesten kolmella ylimmällä sarjatasolla tai naisten kahdella ylimmällä sarjatasolla ja hän ei ole EU/ETA/Sveitsi kansalainen, tulee hänestä liittää kuvallisen henkilötodistuksen kopion mukana myös kopio hänen voimassaolevasta oleskeluluvastaan (sekä kortin etu- että takaosasta) Pelipaikkaan. Harkinnan mukaan jo hakemus oleskeluluvan saamiseksi voidaan hyväksyä. Mikäli oleskelulupa on myönnetty urheilun perusteella, tulee pelaajan minimipalkka kuukautta kohden olla vähintään 1.189€. Tähän veronalaiseen tuloon lasketaan bruttopalkan lisäksi mm. asunto- ja ruokaedut.

Kilpailumääräykset 2018
10 § Ei EU-pelaaja

1. Ei EU-pelaajaksi lasketaan pelaaja, jonka kansalaisuus ei ole EU:n tai ETA:n jäsenvaltion tai Sveitsin.

2. Voidakseen pelata miesten kolmessa ylimmässä ja naisten kahdessa ylimmässä sarjassa, pitää Ei EU-pelaajan täyttää seuraavat edellytykset:

a) Pelaajan tai hänen seuransa on esitettävä oleskelulupapäätös ennen kuin pelaaja voidaan rekisteröidä. Harkinnan mukaan jo hakemus oleskeluluvan saamiseksi voidaan hyväksyä. Mikäli pelaajan sopimus alkaa kolme kuukautta tai vähemmän ennen kauden päättymistä ja kestää enintään kolme kuukautta, hyväksytään oleskeluluvan sijaan myös turistiviisumi tai viisumivapauden mahdollistaessa määräaikaisen työskentelyn hyväksytään viralliset matkustusasiakirjat. Siinäkin tapauksessa vaaditaan b-kohdan mukaista minimitoimeentuloa.

b) Pelaajan on saatava pelaajasopimuksen mukaan veronalaista tuloa KELA:n vuosittain määrittelemän minimitoimeentulon verran (vuonna 2019: 1211 euroa/kuukausi). Mikäli pelaajalle on myönnetty oleskelulupa muun syyn kuin urheilun vuoksi, ei minimipalkkasääntö koske häntä.

3. Voimaantulo: Sääntö astuu voimaan 1.1.2016, mutta koskee sopimuksia, jotka on tehty 1.7.2015 jälkeen. Ennen 1.7.2015 tehdyt sopimukset hyväksytään niiden sopimuskauden loppuun asti sillä ehdolla, että ne on toimitettu Palloliittoon Kilpailumääräysten mukaisesti, viimeistään kuitenkin 30.6.2015.

Kaikista ulkomaalaispelaajista on rekisteröinnin yhteydessä ladattava Pelipaikkaan kuvallinen henkilötodistus riippumatta pelaajan sarjatasosta.