Alle 18v kansainväliset pelaajasiirrot ja -rekisteröinnit

FIFA:n sääntöjen mukaan alle 18-vuotiaiden pelaajien kansainvälisille siirroille ja rekisteröinneille on anottava FIFA:lta lupa. Vaikka pelaaja ei olisikaan pelannut aiemmin rekisteröityneenä Suomen ulkopuolella, FIFA:lta on silti anottava lupa pelaajan ensirekisteröinnille. Jos pelaaja on pelannut aiemmin rekisteröityneenä, tulee Palloliitolle ilmoittaa sen seuran nimi ja maa, josta pelaaja on muuttanut Suomeen. Mikäli pelaaja on tulossa Suomeen ammattilaiseksi, tulee seuran tällöin olla erikseen yhteydessä Palloliittoon.

Kilpailumääräysten mukaisesti (6. luku 21§ 8) kansanväliset pelaajasiirrot ovat sallittuja vain jos pelaaja on täyttänyt 18 vuotta. Seuraavaa neljää kohtaa voidaan soveltaa tähän sääntöön:

1) Pelaajan vanhemmat muuttavat uuden seuran kotimaahan muista kuin jalkapalloon liittyvistä syistä
2) Siirto tapahtuu Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen sisällä ja pelaaja on täyttänyt 16 vuotta, mutta on alle 18 vuotta.
3) Pelaaja asuu enintään 50 kilometrin päässä valtionrajasta ja naapurivaltion liiton seura, johon pelaaja haluaa rekisteröityä, sijaitsee myös enintään 50 kilometrin päässä tuosta rajasta. Pelaajan asuinpaikan ja seuran toimiston välimatka saa olla enintään 100 kilometriä. Tällaisissa tapauksissa pelaajan on jatkettava kotona asumista ja molempien liittojen on suostuttava siirtoon.
4) Vaihto-oppilas ulkomailta Suomeen

Alla on lueteltu tapauskohtaisesti asiakirjavaatimukset sisältöineen. Seura pyytää Palloliitolta siirron aloittamista toimittamalla vaaditut asiakirjat Palloliittoon. Tarvittaessa myös pelaaja/pelaajan huoltajat voivat toimittaa asiakirjoja, mutta seurasta on tultava vähintään pyyntö siirron aloittamisesta. Pyynnössä on ilmoitettava seura ja joukkue johon pelaaja on tulossa, sekä tieto mahdollisesta aiemmasta rekisteröinnistä. Toimitettavat asiakirjat tulee olla englanniksi. Jos alkuperäinen on jollakin muulla kielellä, tarvitaan alkuperäisen lisäksi mukaan myös käännös. 

Lisätietoa säännöistä ja asiakirjavaatimuksista:
-FIFA Regulations on the status and transfer of players (FIFA:n pelaajan asemaa ja siirtoja koskevat määräykset, Minor säännöt Artikla 6, kohta 19)
-FIFA Minor player application guide (FIFA:n asiakirjaluettelo tapauksittain)
-Pertinent facts to be included in documents (FIFA:n asiakirjoille asettamat minimivaatimukset)

YLEISIMMÄT SIIRTOTYYPIT:

1) PELAAJAN VANHEMMAT MUUTTAVAT UUDEN SEURAN KOTIMAAHAN MUISTA KUIN JALKAPALLOON LIITTYVISTÄ SYISTÄ

-Employment Contract – Player’s Parents
Tämä todistus tulee saada työnantajalta, mikäli huoltaja/huoltajat ovat Suomessa töissä. Jos huoltajat eivät ole töissä, tästä erillinen selvitys ja mikäli vain toinen huoltaja on töissä, tällöin häneltä työnantajan todistus. Koko työsopimusta ei tarvita, vain liitteen Pertinent fact guides -luettelossa mainitut asiat tulee käydä ilmi asiakirjassa. Mikäli vain toinen huoltaja on töissä, niin työssä käyvältä tulee saada allekirjoitettu selvitys, että tämä henkilö vastaa perheen kustannuksista, kun toinen huoltaja ei ole töissä.

-Proof of Birth Date (Birth Certificate) - Player
Pelaajan syntymätodistuksesta kopio. (Tämä voi olla myös saksaksi, ranskaksi tai espanjaksi, ei tarvitse kääntää näistä kielistä.)

-Proof of Identity & Nationality – Player:
Pelaajan passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista kopio.

-Proof of Identity & Nationality – Player’s Parent’s:
Pelaajan huoltajien passeista tai virallisista kuvallisista henkilökorteista kopiot.

-Proof of Residence – Player’s Parents:
Maistraatista saa englanniksi asuinpaikkaselvityksen pelaajan huoltajista. Kannattaa pyytää myös pelaajan tiedot tähän asiakirjaan mukaan.

-Work Permit – Player’s Parents:
Työlupa, mikäli tulee sellaisesta maasta, että Suomi vaati työluvan erikseen. Mikäli ei, niin silloin liitetään työsopimus tähän kohtaan.

-Request for Approval of First registration / International Transfer:
Asiakirja, jonka Palloliitto tekee, ja haemme tällä pelaajalle pelioikeutta maahamme

 

2) SIIRTO TAPAHTUU EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN SISÄLLÄ JA PELAAJA ON TÄYTTÄNYT 16 VUOTTA, MUTTA ON ALLE 18 VUOTIAS

-Documentation of Academic Education:
Suomalaisesta koulusta saatu lukujärjestys (esim. jakson koko lukujärjestys) ja todistus siitä, että pelaaja otettu ko. kouluun opiskelijaksi.

-Documentation of Accommodation & Care:
Maistraatista asuinpaikkaselvitys englanniksi.

-Documentation of Football Education:
Seurasta harjoitusohjelma, sisältäen harjoitusajat ja harjoitusten sisällöt koko kaudelle. Mahdollisuuksien mukaan voi lisätä myös ottelupäiviä.

-Parental Authorisation:
Lupakirje pelaajan vanhemmilta, että pelaaja saa rekisteröityä suomalaiseen seuraan, jos vanhemmat jatkavat asumistaan kotimaassaan. Jos vanhemmat muuttavat mukana, niin tällöin lupakirje, että pelaaja saa rekisteröityä suomalaiseen seuraan.

-Proof of Birth Date (Birth certificate):
Pelaajan syntymätodistuksesta kopio. (Tämä voi olla myös saksaksi, ranskaksi tai espanjaksi, ei tarvitse kääntää näistä kielistä.)

-Proof of Identity & Nationality - Player:
Pelaajan passista kopio.

-Request for approval of International transfer:
Asiakirja, jonka Palloliitto tekee, ja haemme tällä pelaajalle pelioikeutta maahamme.

 

3) PELAAJA ASUU ENINTÄÄN 50KM:N PÄÄSSÄ VALTION RAJASTA JA NAAPURIVALTION LIITON SEURA, JOHON PELAAJA HALUAA REKISTERÖITYÄ, SIJAITSEE MYÖS ENINTÄÄN 50KM:N PÄÄSSÄ TUOSTA RAJASTA. PELAAJAN ASUINPAIKAN JA SEURAN TOIMISTON VÄLIMATKA SAA OLLA ENINTÄÄN 100KM. TÄLLAISISSA TAPAUKSISSA PELAAJAN ON JATKETTAVA ASUMISTA KOTONA JA MOLEMPIEN LIITTOJEN SUOSTUTTAVA SIIRTOON.

-Proof of Birth Date (Birth Certificate) - Player:
Pelaajan syntymätodistuksesta kopio. (Tämä voi olla myös saksaksi, ranskaksi tai espanjaksi, ei tarvitse kääntää näistä kielistä.)

-Proof of consent of releasing association:
Palloliitto pyytää tämän dokumentin lähtömaan jalkapalloliitolta.

-Proof of distance for 50km rule:
Pelaajan kotiosoite, seuran toimiston osoite ja välimatka koti/valtioiden raja/seuran toimisto. Sekä pelaajan kodin että seuran toimiston tulee olla alle 50km päässä valtioiden rajasta.
Pelaajan kotimaasta asianomaisen viranomaisen asuinpaikkaselvitys englanniksi.

-Proof of Identity & Nationality - Player:
Pelaajan passista kopio.

-Proof of Residence – Player:
Lähtömaasta englanniksi asuinpaikkaselvitys.

-Request for Approval of First registration / International Transfer:
Asiakirja, jonka Palloliitto tekee, ja haemme tällä pelaajalle pelioikeutta maahamme

 

4) VAIHTO-OPPILAS ULKOMAILTA SUOMEEN (MYÖS TAKAISIN SUOMEEN PALAAVAT)

-Vaihto-opiskelukeskuksen päätös vaihdosta:
-Sisältää mm. vaihto-oppilasjakson alku- ja loppupäivämäärät. Tästä tulee ilmetä, että pelaaja palaa lähtömaahansa vaihdon jälkeen.

-Pelaajan kotimaan koulusta allekirjoitettu kirjallinen vahvistus, että pelaaja osallistuu vaihto-ohjelmaan

-Proof of Birth Date (Birth Certificate) - Player / Pelaajan syntymätodistus

-Pelaajan passista kopio / Proof of Identity & Nationality - Player

-Pelaajan vanhempien passeista kopiot / Proof of Identity & Nationality - Parents

-Isäntäperheen vapaamuotoinen allekirjoitettu kirjallinen todistus siitä, että pelaaja asuu heillä vaihdon ajan ja että saa pelata seurassa X jalkapalloa.

-Vanhempien lupa, että saa pelata jalkapalloa Suomessa seurassa X ja että vanhemmat jatkavat asumista kotimaassaan vaihdon ajan.

-Suomalaisen koulun allekirjoittama englanninkielinen lukujärjestys.

-Näiden lisäksi Palloliiton tulee pyytää lähtömaan jalkapalloliitolta kuittaus mahdollisesta aiemmasta rekisteröinnistä.

 

Dokumenttien toimitus ja yhteydenotot Kirsi Rautio ja Lasse Tirri.