Kotikenttäohjelma

Kotikenttäohjelma

Johdanto

Jalkapallon harrastaminen on jo vuosien ajan ollut vahvassa kasvussa. Jalkapalloperheemme liikuttaakin vuosittain jo noin puolta miljoonaa suomalaista. Jatkuvasti kasvava pelaajamäärä asettaa seurojen olosuhdekehitykselle entistä suurempia paineita. 

Jalkapalloseurojen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksen tilassa. Olosuhteiden laatu ja määrä on merkittävässä roolissa mitattaessa niin lajin houkuttelevuutta, harrastajamääriä kuin kilpailullista menestystä. Sen merkitys on huomattava myös lähiympäristölle ja sen julkikuvalle. Hyvin hoidettu liikuntapaikka antaa ryhtiä ja arvostusta omasta ympäristöstä ja seuroille kasvavia mahdollisuuksia toimia ja liikuttaa koko alueen väestöä.

Kuntien panostus jalkapallon olosuhdekehityksessä on suurien haasteiden edessä. Kuntien rakennusvauhti ei aina pysy seurojen tarpeiden mukana. Täten kuntien ja seurojen välinen suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kumppanuus nousee yhä tärkeämpään asemaan. 

Jalkapalloseurojen toteuttamien olosuhdehankkeiden määrä onkin viimeisten vuosien aikana voimakkaasti lisääntynyt. Miten edetä, jos Sinunkin seurassasi syntyy yhteinen tahtotila ja päätös KYLLÄ jalkapallonurmelle?

Kotikenttä jalkapallonurmihanke on mahdollisuus parantaa jalkapalloseuran 

lähiharjoitusolosuhteita ja luoda seuratoiminnalle lisää kehitysmahdollisuuksia. Kotikentän laatumääritelmä tarkoittaa ensisijaisesti seuran oman lähialueen kotikentän olosuhteiden parannustoimia.

Tällä oppaalla halutaan ohjata seuroja ja kuntia toteuttamaan Kotikenttä-hanke. Kotikenttä on kunnan tai paikallisen jalkapalloseuran/seurojen omistama tai hallinnoima oman olosuhde. Kotikentän kehittäminen Kotiareenaksi ja Kotistadioniksi on tulevaisuuden mahdollisuus.

  • Kotikenttä (kylmä/lämmin jalkapallonurmi, n. 250 lisenssipelaajaa nyt/tav
    oite, FIFASTAR2)
  • Kotiareena (Katsomo, sosiaalitilat, seuratalo, n. 1000 lisenssipelaajaa)
  • Kotistadion (Stadionolosuhde ja kansalliset ja kansainväliset ottelut)

Mittareina ja liikkeelle panevana voimana voivat olla mm:

  • Seuratoiminnan laatu: Harrastus-, kilpailu, kerho- ja muu toiminta
  • Harrastajamäärien kasvu: Laaja lasten-, nuorten- ja aikuisten jalkapallotoiminta
  • Kilpailullinen menestys: Pelaajakehitys

Lataa koko opas (pdf) >>

Sisällysluettelo

ESIPUHE

JOHDANTO 

KOTIKENTTÄ
Lähialueellisuus (saavutettavuus)
Kotikentän optimaalinen ja tehokas hallinnointi
Uuden jalkapallonurmihankkeen merkitys

Valmis Kotikenttä sisältää
Kotikenttähankkeen vaiheistus 
Kotikenttähankkeen läpiviennin prosessi
Hankkeeseen ryhtymisestä 
Hankesuunnitelman esiselvitys 
Tonttivaihtoehtojen kartoitus 
Käyttöasteen selvittäminen 
Seuran päätöksentekoprosessi 

PROJEKTISUUNNITELMA 
Kotikenttähankkeen projektisuunnitelma 

HANKE VALMIS 

LIITTEET 

LIITE 1 
Onnistunut hanke, case Fortum –halli 
Onnistunut hanke, case Fair Pay –arena, jalkapallonurmi IF Gnistan 
Onnistunut hanke, case Pyhäjärviseudun Tekonurmistadion Oy 

LIITE 2 
Rakennushankkeen hallinta 
Rakentamista valvovat viranomaistahot ja lupa-asiat 
Yleistä 
Kaava-alue 
Kaavan ulkopuolinen alue
Rakennuslupa / toimenpidelupa 
Liikuntapaikan omistusmuodot 
Hankkeen vaiheet 
Eri urakkamuodot 
Rakennuttajan vastuu 
Rahoitusmallit 
Rakennuttaminen 
Hankkeen osapuolet 

LIITE 3 

Projektin määrittely 

LIITE 4 

Vastuunjakomatriisi 

LIITE 5 
Esimerkki jalkapallonurmihankkeen tehtävistä ja hankkeen kestosta 
Projektin ositus 

LIITE 6 
Jalkapallonurmet 
Jalkapallonurmikehitys 
I sukupolvi 

II sukupolvi 
III sukupolvi 

LIITE 7 
Jalkapallonurmikentän valaistus 

LIITE 8 
Pelikenttien luokitus sarjatasoittain 
LUOKKA 3 
LUOKKA 4 
LUOKKA 5
LUOKKA 6 

LIITE 9 
Jalkapallonurmihankkeeseen ryhtyvälle lähtötilanteen selvitys 

LIITE 10 
Jalkapallonurmen tarjouspyyntölomake